10 najtrudniejszych pytań z testów na prawo jazdy pytań w maju 2020

Najtrudniejsze pytania w testach na prawo jazdy często okazują się… najprostszymi. Poniżej zestawienie 10 najtrudniejszych pytań w testach na prawo jazdy w miesiącu maju.

Ranking najtrudniejszych pytań opracowano w oparciu o zestawienie przygotowane przez zdamyto.com.

Jak uczyć się testów na prawo jazdy?

Kolejny raz przestrzegamy przed klepaniem w kółko egzaminów (czyli rozwiązywaniem “testów na prawo jazdy”). Skutkiem takiej “nauki” są błędy popełniane przy… najprostszych pytaniach, odnoszących się do podstaw prawa drogowego. O tym jak przygotować się do egzaminu teoretycznego i go zdać pisaliśmy tutaj.

Przyda się:

10 najtrudniejszych z testów na prawo jazdy pytań w maju 2020

 

Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią?

Dotyczy kategorii: B1, B

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku na obszarze zabudowanym w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.

Przepis: art. 50 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

52,4 % błędnych odpowiedzi.

 

Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem?

Dotyczy kategorii: B1, B.

Odpowiedź: Tak.

Dlaczego? Ponieważ zakaz dotyczy pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych. Ty jedziesz samochodem osobowym i mimo, że masa całkowita Twojego pojazdu przekracza 2,5 t to wolno Ci skręcić w prawo.

Przepis: § 70 ust. 2 i § 18 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)

52,4 % błędnych odpowiedzi.

 

Czy w tej sytuacji podczas omijania pojazdów musisz zawsze zachować szczególną ostrożność?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Należy zachować ostrożność jednak przepisy nie nakazują zachowania szczególnej ostrożności w tym przypadku. Poczytaj kiedy należy zachować szczególną ostrożność.

51,7% błędnych odpowiedzi.

 

Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie?

Dotyczy kategorii: B1, B.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Bo widoczny zakaz skrętu w prawo obowiązuje tylko na najbliższym skrzyżowaniu. “Zakaz skręcania w prawo” Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Przepis: art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w zw. z § 22 ust. 1, pkt. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

49,7% błędnych odpowiedzi.

 

Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeżeli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, T

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo wjeżdżasz do strefy zamieszkania, gdzie parkowanie jest dozwolone tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Przepis: art. 49 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

47,8 % błędnych odpowiedzi.

 

Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T

Odpowiedź: Tak

Dlaczego? Bo  pomimo faktu, że masz sygnał zielony musisz się upewnić czy nie nadjeżdża tramwaj. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Przepis: art. 5 i art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w związku § 10 ust. 3, § 95 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

45,8 % błędnych odpowiedzi.

 

Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony?

Dotyczy kategorii: B1, B.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego?  Bo poza obszarem zabudowanym wyprzedzać od prawej strony wolno tylko na jezdni, gdzie są co najmniej 3 pasy ruchu w jednym kierunku. W tej sytuacji widoczne są tylko 2 pasy w jednym kierunku.

Przepis: art. 24 ust. 3 w zw. z ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

45,5% błędnych odpowiedzi.

 

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Bo to to kierujący poprzedzającym pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na pasie na który zamierza wjechać. Warto jednak mieć na uwadze, że ta sytuacja wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania do kierującego poprzedzającym pojazdem.

Przepis: art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137)

45,4% błędnych odpowiedzi.

 

Skręcasz w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo jedziesz drogą z pierwszeństwem i to pojazd nadjeżdżający od prawej musi Ci ustąpić pierwszeństwa. Zwróć uwagę (na samym początku tej sytuacji) na znak A-6 “Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”.

Przepis: art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w zw. z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

44,8% błędnych odpowiedzi.

 

Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo strefa ruchu to nie strefa zamieszkania! W strefie ruchu pieszych obowiązują takie same zasady jak na innych drogach i powinni poruszać się po chodnikach.

Przepis: art. 11 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 60c rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

44,6% błędnych odpowiedzi.

 

Powodzenia na egzaminach 🙂

Co o tym sądzisz?