10 rzeczy które na egzaminie w WORD są (choć mówili ci, że nie ma)

“Tego na egzaminie nie ma” mawiał na placu Twój instruktor nauki jazdy odpalając kolejnego papierosa. A potem szedł w sobie tylko znanym kierunku. Co może zaskoczyć Cię na egzaminie na prawo jazdy? Okazuje się, że całkiem sporo.

1. Egzaminator nie ocenia tylko wykonywania zadań

Zdecydowana większość z was, jest przekonana, że na egzaminie na prawo jazdy w ruchu miejskim wystarczy poprawnie wykonać kilka-, kilkanaście zadań egzaminacyjnych aby zdobyć upragnione prawko. Okazuje się jednak, że egzaminatora przede wszystkim interesuje Twoja technika jazdy, w dalszej kolejności oceniana jest poprawność wykonywania zadań egzaminacyjnych:

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na: (…) wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań
egzaminacyjnych

wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych, które ustalone są w przepisach regulujących przebieg egzaminu. Same zadania to jednak nie wszystko, bowiem zgodnie z instrukcją egzaminacyjną

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,

b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Trudno uznać technikę kierowania za poprawną, a umiejętność posługiwania się elementami sterowania pojazdem za prawidłowe w sytuacji gdy silnik samochodu gaśnie notorycznie, a samochód panuje nad Tobą a nie Ty nad samochodem.

A, właśnie. Elementy sterowania pojazdem

2. Umiejętność posługiwania się elementami sterowania pojazdem

Zgodnie z instrukcją egzaminacyjną “egzaminator zwraca szczególną uwagę na sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem”. Chodzi o umiejętność posługiwania się:

 • wycieraczkami
 • ogrzewaniem szyby tylnej i lusterek
 • ustawieniem lusterek (nie, nie na “klamki”)
 • ustawieniem fotela
 • ustawieniem kierownicy (tak tak, ją też się ustawia)
 • nawiewem / klimatyzacją

Właściwe ustawienie fotela i lusterek – to nie tylko wymóg egzaminacyjny. Jak prawidłowo ustawić fotel i lusterka?

Okazuje się, że z ustawieniem fotela problem mają nawet kierowcy – bo nikt w nauce jazdy nie uświadomił im jak należy to robić.

http://ministerstwonaukijazdy.pl/konczysz-kurs-na-prawko-sprawdz-czy-naprawde-nadajesz-sie-do-egzaminu/

3. Egzaminator może nie wydać komendy do zmiany kierunku jazdy

Egzaminatorzy posługują się trzema rodzajami komend do zmiany kierunku jazdy:

 1. Na skrzyżowaniu (na najbliższym skrzyżowaniu…) proszę skręcić w lewo. Z pozoru prosta komenda może spowodować odrobinkę zamieszania w warunkach stresu egzaminacyjnego. Skręcenie na stację paliw, do sklepu czy innego obiektu przydrożnego będzie błędem egzaminacyjnym, bowiem uliczka prowadząca tam w świetle przepisów kodeksu drogowego skrzyżowaniem nie jest. Skrzyżowania zazwyczaj poprzedzają znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu, jeśli więc mijasz któryś z nich, możesz być pewien, że zbliżasz się do „najbliższego” skrzyżowania.
 2. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w kierunku…I tu pada nazwa miejscowości czy osiedla. Słysząc taką komendę stosujemy się wskazaniami znaków informacyjnych.
 3. Brak komendy. Zdarza się, że egzaminator podczas zbliżania się do skrzyżowanie nie wyda żadnej komendy. To żadna pułapka egzaminacyjna – kierować się wówczas należy znakami zakazu i/lub nakazu określającymi kierunek jazdy przez skrzyżowanie. Pamiętaj, że zignorowanie znaku zakaz wjazdu czy nakaz jazdy w określonym kierunku może być przyczyną przerwania egzaminu na prawo jazdy.

4. Z oblanym placem można jechać na miasto

Oblanie egzaminu na prawo jazdy na etapie placu manewrowego wcale nie musi oznaczać braku możliwości wyjazdu na miasto. Wprawdzie wynik egzaminu i tak jest już z góry przesądzony, ale… Opłaconą (słono) jazdę egzaminacyjną należy wykorzystać. A praktyka mówi, że egzamin to najlepsza godzina szkolenia (chociaż często to zaledwie pół godziny).

Nie możesz wyjechać na miasto, jeśli Twoje zachowanie na placu manewrowym ośrodka egzaminowania było rozumiane jako zagrażanie bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Takim zachowaniem jest:

 • przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 • najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
 • dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli tej powyżej).

Okazuje się jednak, że możesz wyjechać na miasto z oblanym placem, jeśli nie wykonasz zadania 1-go. Oczywiście to i tak nie rozstrzygnie wyniku Twojego egzaminu – jest on bowiem już oblany na samym początku jego trwania – warto jednak wykorzystać czas, za który została wniesiona opłata.

Egzamin na prawo jazdy: Jak zrobić łuk?

5. Egzaminator nie może wprowadzić w błąd

Wydanie komendy sprzecznej z zasadami ruchu drogowego nie jest dozwolone bowiem:
egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa
Wszystko więc zależy od tego czy i jak zrozumiesz wydawaną przez niego komendę.
Przed wyjazdem do ruchu miejskiego egzaminator informuje Cię jak wydawane będą komendy dotyczące zmiany kierunku jazdy, a Ty potwierdzasz, że rozumiesz to co przed chwilą zostało Ci przekazane. Jednym ze sposobów zmiany lub utrzymania kierunku jazdy jest… brak komendy – wówczas oczywiście należy kierować się wskazaniami znaków drogowych.

Komendy na egzaminie wydawane są w sposób precyzyjny i jasny z użyciem fachowego słownictwa. Trudno jednak zrozumieć język egzaminatora, jeśli instruktor przez 30 godzin zajęć posługiwał się słownictwem potocznym: “na światłach w lewo”, “na rondzie zawracamy”, “jak nic nie mówię to jedziemy prosto”.

6. Możesz zapytać egzaminatora

Nikt nie wymaga tego abyś miał słuch absolutny. Komendy możesz nie dosłyszeć. Jeśli tak się stało – poproś egzaminatora o jej powtórzenie.

7. Lepiej nie odwoływać się od wyniku egzaminu na prawo jazdy

Z wynikiem egzaminu możesz nie zgodzić się, jeśli uznasz, że ocena egzaminatora była dla ciebie krzywdząca. Jak napisać odwołanie?

 1. Musisz je złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia egzaminu. Składasz je na ręce do dyrektora ośrodka egzaminowania w którym zdawany był egzamin na prawo jazdy.
 2. Odwołanie możesz złożyć osobiście lub drogą pocztową – listem poleconym.
 3. Odwołanie/skarga na egzaminatora musi być sporządzone na piśmie. Dokument musi zawierać  szczegółowy opis zakwestionowanej sytuacji egzaminacyjnej, czy nieodpowiedniego zachowania egzaminatora.
 4. W piśmie musisz uzasadnić powód zakwestionowania przez Ciebie wyniku egzaminu (dlaczego nie zgadzasz się z decyzją egzaminatora)
 5. Dokument musisz sporządzić w trzech kopiach egzemplarzach:
  • dla Ciebie,
  • dla dyrektora ośrodka egzaminacyjnego,
  • dla właściwego Urzędu Marszałkowskiego, który skargę będzie rozpatrywał.

Nie, egzaminator nie będzie się mścił, jeśli po złożonym odwołaniu trafisz ponownie na tego samego. Będzie ostrożniejszy w podejmowaniu decyzji.

Więcej o odwoływaniu się od wyniku egzaminu znajdziesz tutaj: Jak skutecznie odwołać się od wyniku egzaminu na prawo jazdy?

8. Na egzaminie teoretycznym w WORD są inne pytania niż te na płytce

Płytka nie jest synonimem testów na prawo jazdy. Całkiem możliwe, że ta magiczna płytka czy serwis online z “największą bazą pytań” z których korzystasz nie zawierają kompletnej bazy pytań. Cóż z tego, że do nauki dali ci “największą bazę”, skoro składa się ona z pytań, których na egzaminie nie ma, a te które są powtarzają się po kilka razy. No ale jakby co – to największą bazę masz 🙂

… a może testów na prawo jazdy uczysz się niewłaściwie?

Zabierz kostkę do gry młodszej siostrze i wyrzuć 10 razy szóstkę. No właśnie. To tak właśnie działa. System losuje32 pytania z puli około 2 tysięcy.

Dziękuję. A teraz oddaj kostkę.

…ale ja robię testy na prawo jazdy i tylko czasem mam 67 punktów. Generalnie to zaliczam.

Mhm…

Wiesz ile testów trzeba zrobić aby poznać wszystkie pytania? Mniej więcej zostało to policzone.

Zajrzyj Egzamin teoretyczny: „U mnie na płytce było inaczej” oraz Testy na prawo jazdy: mity i kity (głównie).

Testy na prawo jazdy – z dostępem na komputerze, tablecie, telefonie, z przystępnym wyjaśnieniem odpowiedzi znajdziesz na zdamyto.com.

9. Możesz zastrzec egzaminatora

Wprawdzie egzaminatora wybrać sobie nie możesz, ale możesz go sobie zastrzec. Jeśli z jakiś względów egzaminator nie odpowiada Ci, możesz prosić dyrektora WORD o jego zmianę.

10. Drugi błąd to oblanie egzaminu

To zależy. Czasem wystarczy tylko jeden błąd z tabeli błędów jeśli egzaminator uzna, że jego popełnienie spowodowało rażące naruszenie przepisów, lub zagrożenie w ruchu drogowym. Tabela błędów tutaj.

Na egzaminie możesz zrobić tyle błędów ile jest zadań egzaminacyjnych, a wynik egzaminu nadal będzie pozytywny. Ważne jest jednak, aby nie powtarzać błędów podczas wykonywania tego samego zadania egzaminacyjnego. Zobacz jak wygląda arkusz egzaminacyjny.

Musisz wiedzieć, że instrukcja egzaminacyjna przewiduje dwie kategorie błędów:

 1. Błąd który może spowodować przerwanie egzaminu na prawo jazdy – czyli błąd ze wspomnianej wcześniej tabeli błędów. Skutkiem jego popełnienia może być (ale nie musi) natychmiastowe przerwanie egzaminu, bez możliwości kontynuowania jazdy.
 2. Błąd przy zadaniu, który wcale nie musi zaważyć na wyniku egzaminu, jeśli jednak zostanie popełniony dwukrotnie podczas wykonywania tego samego zadania egzaminacyjnego (np parkowanie), wówczas wynik egzaminu jest negatywny, ale masz możliwość dalszej jazdy.

Czytaj: Jak oceniają egzaminatorzy?

Lektura uzupełniająca

Co o tym sądzisz?