20 cm*. Tyle dzieli Cię od zdania egzaminu na prawo jazdy, ale nie zawsze

 

Wielkość nie zawsze ma znaczenie, chociaż w niektórych przypadkach ma znaczenie szczególne. Warto o tym pamiętać także podczas egzaminu na prawo jazdy.

20 cm to odległość na jaką może cofnąć się pojazd podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego „ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu”.

W jego trakcie po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciągasz/uruchamiasz hamulec postojowy (ręczny, pomocniczy,awaryjny- jak zwał tak zwał), a następnie ruszasz do przodu zwalniając go. Zgodnie z kryteriami oceny przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

Ruszanie na wzniesieniu podlega ocenie wyłącznie na placu WORD

…a to oznacza, że zgaśnięcie silnika, czy dopuszczenie do stoczenia się pojazdu egzaminacyjnego o więcej niż 20 cm podczas ruszania z pomocą hamulca ręcznego w ruchu drogowym samo w sobie błędem nie jest.

Na „górkę” pojedziesz także na mieście

Tabela zadań egzaminacyjnych przewiduje między innymi jazdę:

drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

Całkiem więc możliwe, że zatrzymanie pojazdu (np na czerwonym świetle) nastąpi właśnie na wzniesieniu. W takiej sytuacji warto wspomóc się hamulcem ręcznym – posługiwanie się elementami sterowanie pojazdem podlega bowiem ocenie, a brak wykorzystywania dostępnych Ci elementów sterowania może przyczynić się do negatywnego wyniku egzaminu.

Z hamulca ręcznego i tak musisz umieć korzystać, nie tylko na placu WORD.

* obrazek jest mylący

Czytaj też