Nie musisz zatrzymywać się przed znakiem „stop” na skrzyżowaniu

 

 Znak B-20 „stop”, pełni na skrzyżowaniu dokładnie taką samą funkcje, co znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” – jeśli mówimy regulowaniu pierwszeństwa przejazdu – lecz ma dodatkowo wprowadza zakaz wjechania na skrzyżowanie bez zatrzymania się.

Więcej