Afera kraśnikowa w WORD Lublin. Do ośrodka wkroczyło CBA

 

…w właśnie to z niego już wyszło, bowiem CBA swoje czynności tam już zakończyło. Z wnioskami, które nie są za dobre dla lubelskiego ośrodka ruchu drogowego.

Rok temu pisaliśmy o tym, że WORD Lublin szuka placu i biura z przeznaczeniem na otwarcie filii WORD w Kraśniku. No i znalazł – biuro za drogie, a plac za mały.

Postępowanie CBA związane było z procedurami przy realizowanymi w związku z otwarciem oddziału WORD w Kraśniku, a konkretnie odnoszącymi się do najmu nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Urzędowskiej 551 w Kraśniku.

Czytaj też: WORD Lublin: Egzaminy załatwiał mechanik ośrodka

W trakcie kontroli, która trwała od 21 lutego do 28 marca 2019 stwierdzono, że WORD w Lublinie w sierpniu 2018 roku podpisał umowę najmu niezbudowanej nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Urzędowskiej 551 w Kraśniku. Nieruchomość ta miała być przeznaczona na utworzenie oddziału terenowego.

CBA informuje:

Jak ustalono, podpisanie umowy nie zostało poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne. Wyłączenie stosowania ustawy Prawo Zamówień publicznych następuje tylko w przypadku nabycia lub najmu nieruchomości z gotowym już obiektem budowlanym, który nie został wykonany na polecenie zamawiającego, natomiast obiekt przy ul. Urzędowskiej 551 w Kraśniku budowany jest na zamówienie i wg wskazań WORD w Lublinie. W efekcie zawarcia ww. umowy WORD w Lublinie związał się na okres 138 miesięcy umową najmu, z tytułu której zapłaci wynajmującemu 2.036.880,00 zł. Według roboczych wyliczeń sporządzonych przez WORD w Lublinie, gdyby prace budowlane zostały wykonane przez WORD, koszt budowy obiektu wyniósłby 1.635.896,00 zł.

Jednocześnie z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że WORD w 2018 roku posiadał wystarczające środki finansowe na to by sfinansować budowę nieruchomości, jak też zakupić działkę.

Można było o 1 364 709,60 zł taniej

Kontrola CBA wykazała, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie mógł wybrać korzystniejszą cenowo ofertę najmu nieruchomości. Jeśli dokonałby tego wyboru, wówczas cena czynszu najmu przez cały okres trwania umowy (czyli przez 138 miesięcy) byłaby niższa o 1.364.709,60 zł niż kwota na jaką opiewała podpisana umowa.

WORD w Kraśniku już buduje się

Brak pełnowymiarowego placu manewrowego

W trakcie kontroli okazało się też, że były dyrektor WORD Lublin zawarł umowę najmu nieruchomości, nie posiadającej… pełnowymiarowego placu manewrowego co uniemożliwia przeprowadzanie egzaminów praktycznych w zakresie kategorii uprawnień A1, A2 oraz A.

Zawiadomienie do prokuratury

Wyniki kontroli pozwoliły CBA na skierowanie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności i wyrządzenia szkody w majątku lubelskiego WORD przez byłego dyrektora, które wpłynęło już do Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

O naruszeniu przez byłego dyrektora WORD Lublin dyscypliny finansów publicznych poinformowany został też Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

 

/info: krasnik.naszemiasto.pl

Czytaj też