Skip to main content

Komisja Infrastruktury zaważyła wzrost liczby wypadków wśród kierujących motocyklami i motorowerami. Wniosek – uprawnienia trzeba odebrać, albo kierowcę przeszkolić. Jest jedno ale. A właściwie kilka.

Komisja obradowała nad uprawnieniami do kierowania motocyklem dla osób posiadających kategorię prawa jazdy B. Zwrócono uwagę, że wyjątkowo złe statystyki wypadkowe spowodowane są liberalizacją przepisów, a przepisy umożliwiają kierowanie motocyklem posiadaczom prawa jazdy kat. B.

Statystyki wypadkowe pokazały, że w 2016 roku w wypadkach zginęło ponad 17% więcej motocyklistów i przeszło 18% więcej kierujących motorowerami. Jeszcze gorzej to wygląda, jeśli przyjrzymy się szczegółowym statystykom: w obszarze zabudowanym liczba śmiertelnych ofiar wśród motocyklistów wzrosła o prawie 22%, a motorowerzystów o niemal 35%.

Stanowisko Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

Ten problem wymaga dalszych pogłębionych badań oraz na ich podstawie sformułowania konkretnego katalogu zakresu działań i interwencji

Pojawiają się więc pomysły konieczności odbycia specjalnego szkolenia dla amatorów dwóch kółek, jednak bez prawa jazdy motocyklowego.

Uprawnienia na kat. B prawa jazdy będą rozszerzone?

Diabeł tkwi w szczegółach

Niestety zaprezentowane przez komisje dane nie są miarodajne:

  • dane statystyczne przedstawiają motocyklistów – z wszystkich kategorii prawa jazdy i wszystkich pojemności. Trudno więc wyłuskać (właściwie to niemożliwe) motocyklistów 125 z kategorią B prawa jazdy
  • prezentując wzrost liczby wypadków nie wzięto pod uwagę… skali. Przecież większa liczba osób uprawnionych do poruszania się motocyklami, wpływa na zwiększenie liczby wypadków. A przecież liberalizacja przepisów spowodowała wzrost liczby kierujących motocyklami.
  • raport KRBRD nie bierze pod uwagę wypadków spowodowanych przez osoby nie posiadające uprawnień do kierowania. Tymczasem policja szacuje, że ponad 20% kierowców motocykli w ogóle nie powinna ich prowadzić.

Zobacz raport “Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r

Obejrzyj posiedzenie komisji


Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com