Skip to main content

Ustalenie ceny minimalnej za kurs nauki jazdy od lat porusza branżę szkoleniową. Poseł Andrzej Kobylarz wystosował zapytanie do ministra infrastruktury i budownictwa. Jest i odpowiedź:

Zapytanie nr 853

do ministra infrastruktury i budownictwa

w sprawie szkolenia kierowców

Zgłaszający: Andrzej Kobylarz, Wojciech Bakun, Barbara Chrobak, Maciej Masłowski, Jarosław Porwich, Stefan Romecki, Paweł Skutecki, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj

Data wpływu: 08-08-2016

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami zwracamy się z następującymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania szkolenia kierowców i ewentualnych zmian, które przewiduje Ministerstwo:

  1. Czy Ministerstwo przewiduje zastosowanie ceny minimalnej dla kursów na prawo jazdy regulowanej zapisami prawnymi?
  2. Czy są prowadzone w tej sprawie rozmowy ze środowiskiem, jakie są propozycje zmian i jakie jest w tej sprawie stanowisko Ministerstwa?
  3. Czy Ministerstwo przewiduje zmiany w przepisach dotyczących kontroli ośrodków szkolenia kierowców, a jeśli tak, to jakie?

Czy Ministerstwo przewiduje w najbliższym czasie jakiekolwiek zmiany w prawie dotyczącym kierujących pojazdami – szkolenia i egzaminowania, jeśli tak, to jakie prace się toczą w tym kierunku?

Odpowiedź na zapytanie nr 853

w sprawie szkolenia kierowców

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit

Warszawa, 14-09-2016

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 853 grupy posłanek i posłów: Andrzeja Kobylarza, Wojciecha Bakuna, Barbary Chrobak, Macieja Masłowskiego, Jarosława Porwicha, Stefana Romeckiego, Pawła Skuteckiego, Pawła Szramki, Agnieszki Ścigaj w sprawie ośrodków szkolenia kierowców z dnia 25 sierpnia 2016 r. informuję, co następuje.

Zarządzeniem nr 35 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Do zadań tego Zespołu, będącego organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa, należy w szczególności analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz opracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do podniesienia jakości szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. W ramach prac przedmiotowego Zespołu analizie może zostać poddana również cena minimalna za kurs na prawo jazdy czy nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Ustalenia ww. Zespołu będą pomocne przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych pracach legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com