Będzie rewolucja w WORD?

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szykuje rewolucje w WORD-ach. Chodzi o egzaminatorów.

Resort chce aby byli oni zatrudniani przez wojewodę a nie przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.