Skip to main content

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa szykuje rewolucje w WORD-ach. Chodzi o egzaminatorów.

Resort chce aby byli oni zatrudniani przez wojewodę a nie przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com