Skip to main content

Ministerstwo chce zrezygnować z dowodów rejestracyjnych. Być może od nowego roku wystarczy posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu technicznego, sporządzone przez diagnostę.

Dziś dowód rejestracyjny należy wymienić w przypadku, gdy zabraknie w nim miejsca na pieczątki potwierdzające wykonanie badania technicznego pojazdu.

 To jednak nie wszystko.

Nowy projekt Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przewiduje parę innych zmian ułatwiających zarejestrowanie pojazdu:

  • uproszczenie obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego, polegające na zmniejszeniu zakresu tłumaczenia tego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego,
  • nowe wzory tablic rejestracyjnych samochodowych dwurzędowych, zmniejszonych dla pojazdów o mniejszych wymiarach miejsca przeznaczonego do ich umieszczenia (sprowadzanych np. z rynku amerykańskiego i azjatyckiego),
  • nowe pojemności rejestracyjne dla motocykli i motorowerów dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym,
  • obowiązek stosowania na produkowanych tablicach rejestracyjnych tylko czcionki zwężonej, w celu ujednolicenia i uproszczenia procesu produkcji i badań tych tablic oraz poprawy estetyki tablic rejestracyjnych,
  • rezygnację z oświadczeń właścicieli pojazdów pod rygorem odpowiedzialności karnej – posiadacz pojazdu będzie składał oświadczenie (bez rygoru odpowiedzialności karnej), stosownie do danego przypadku, np. o utracie dowodu rejestracyjnego, utracie lub uszkodzeniu nalepki kontrolnej, kradzieży albo zgubieniu tablic rejestracyjnych,
  • uproszczenie dla wnioskujących o wydanie trzeciej tablicy dla bagażnika rowerowego,
  • uproszczenie w procedurze wyrejestrowania z urzędu pojazdu przekazanego do stacji demontażu.

Projekt rozporządzenia nie przewiduje za to zmiany wzoru dowodu rejestracyjnego, ani też obowiązku wymiany dowodów rejestracyjnych i czarnych tablic. Jak donosi DH, kwestia dotycząca rozwiązania problemu braku miejsca na wpisy z przeprowadzonych badań technicznych w dowodzie rejestracyjnym jest przedmiotem prac w ramach dostosowywania prawa do unijnej dyrektywy 2014/45/UE.

Można powiedzieć, że najnowszy pomysł ministerstwa jest swego rodzaju drogą na skróty, ale skróty, które pomogą kierowcom po kursie prawa jazdy zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na niepotrzebnej wymianie dowodów rejestracyjnych. Warto też wyciągnąć wnioski z faktu, że w tymczasowych dowodach rejestracyjnych brakuje miejsc na pieczątki w ogóle.

Źródło: prawko.opole.pl

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com