Skip to main content

Posłanka Nowoczesnej Elżbieta Stępień chciała, aby linia podwójna ciągła została zastąpiona przez linię pojedynczą. 

Swoją propozycję zawarła w interpelacji poselskiej o której pisaliśmy tutaj. Przypomnijmy, że  posłanka chciała aby ciągła podwójna była zastąpiona przez linię pojedynczą, która dziś oddziela pasy ruchu pojazdów poruszających się w tym samym kierunku:

Wprowadzenie jednej linii oddzielającej jezdnię dla separacji ruchu pojazdów poruszających się w ruchu przeciwnym przyniesie zatem korzyści gminom, powiatom i instytucjom utrzymywanym z budżetu państwa. Zastosowanie takiej metody w kontekście obowiązku odnawiania oznakowania poziomego raz do roku sprawi, że poczynimy milionowe w skali kraju oszczędności, nie pogarszając przy tym bezpieczeństwa ruchu drogowego

„Uproszczenia oznakowania poziomego stosowanego w celu oddzielania ruchu pojazdów” nie będzie

Resort ustosunkował się do propozycji posłanki i jest przeciwny jej propozycjom. W odpowiedzi możemy przeczytać, że

  • linia podwójna ciągła jest lepiej widoczna, dlatego też w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz po zmroku będzie lepiej rozpoznawana przez kierujących pojazdami, niż linia pojedyncza,
  • w miejscach o niesymetrycznym podziale jezdni (różna ilość pasów dla każdego z kierunków) linia pojedyncza może prowadzić do pomyłek kierujących pojazdami i kolizji czołowych (może być mylona z linią pojedynczą ciągłą służącą do rozdzielenia pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku),
  • szerokość dwóch linii i odstępu między nimi daje 36-centymetrowe optyczne rozdzielanie przeciwnych strumieni ruchu, co skłania kierowców do zachowania większych odległości między tymi strumieniami, a więc bezpieczniejszego poruszania się po drogach jednojezdniowych,
  • linia podwójna P-4 w osi drogi łączy się w wielu miejscach z liniami o podwójnej szerokości (znak P-1e „linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka”), z powierzchniami wyłączonymi z ruchu (znak P-21 „powierzchnia wyłączona”) obramowanymi z obu stron liniami ciągłymi płynnie przechodzącymi w linię podwójną, czy w linię podwójną jednostronnie przekraczalną, a więc jest zachowana płynność krawędzi oznakowania poziomego.

Interpelacja nr 11687 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie uproszczenia oznakowania poziomego stosowanego w celu oddzielania ruchu pojazdów.

Odpowiedź na interpelację nr 11687 w sprawie uproszczenia oznakowania poziomego stosowanego w celu oddzielania ruchu pojazdów Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com