Skip to main content

W grudniu 2023 roku wystartowała nowa inicjatywa edukacyjna o nazwie “UWAŻAJ TRAMWAJ”. To hasło przewodnie stanowi kluczowy element działań mających na celu zwiększenie świadomości oraz bezpiecznych zachowań zarówno pieszych, jak i kierowców w kontekście tramwajów. Inicjatywa ta skupia się na dostarczaniu dedykowanych materiałów edukacyjnych, które są udostępniane kursantom nauki jazdy w małopolskich ośrodkach egzaminacyjnych.

Akcja “UWAŻAJ TRAMWAJ” ma na celu nie tylko przygotowanie przyszłych kierowców do egzaminów, ale przede wszystkim propagowanie bezpiecznych zachowań na drogach, szczególnie w obszarze komunikacji z tramwajami. Działania te są realizowane we współpracy z inspektorami ruchu krakowskiego MPK SA, którzy w ramach akcji “Wystarczy 1 metr” przekazują istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa w kontekście tramwajów.

Jednym z kluczowych partnerów inicjatywy jest Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, który podpisał umowę o współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Wspólnie z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, te instytucje składają swoje wysiłki w celu poprawy świadomości i bezpieczeństwa na drogach.

Materiały edukacyjne udostępniane są nie tylko w kontekście egzaminów, ale także podczas różnych wydarzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. To ważne, aby wiedza na temat bezpiecznych zachowań była dostępna dla jak największej liczby osób, niezależnie od etapu nauki jazdy czy doświadczenia na drodze.

Celem kampanii jest nie tylko przekazanie informacji, ale także zaangażowanie społeczeństwa. Wzywamy wszystkich do przyłączenia się do akcji “UWAŻAJ TRAMWAJ” i wspólnego propagowania bezpieczeństwa na drogach. Udostępniajmy i rozpowszechniajmy materiały edukacyjne, by dotrzeć do jak największej liczby osób. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich, dlatego razem zadbajmy o poprawę świadomości i bezpieczeństwa na naszych ulicach.

Pamiętajmy, że każdy drobny gest w kierunku bezpieczeństwa może mieć ogromne znaczenie. Włącz się do akcji “UWAŻAJ TRAMWAJ” i razem uczmy się, jak odpowiedzialnie podróżować po naszych drogach!

UWAŻAJ TRAMWAJ – akcja edukacyjna 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com