Skip to main content

Egzaminator “sie uwiziął”? A może czepiał się? Statystyki wypadkowe pokazują zbieżność pomiędzy przyczynami oblania egzaminów na prawo jazdy a przyczynami wypadków drogowych.

Przeświadczenie o własnych umiejętnościach, nieznajomość zasad egzaminu, ba, nawet nieznajomość przepisów drogowych sprawiają, że egzamin na prawo jazdy obrósł w dziesiątki mrożących krew żyłach legend.

Ciekawą statystykę pokazują zestawienia policyjne z których wynika, że… przyczyny najczęściej zdarzających się wypadków drogowych są takie same co… powody oblania egzaminów na prawo jazdy:

  1. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu.
  2. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu dla pieszych.
  3. Niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Zwróć też uwagę, że tzw “tabela błędów”, czyli spis błędów, których popełnienie może skutkować przerwaniem egzaminu na prawo jazdy, to tak naprawdę wykroczenia drogowe “z górnej półki”

Warto na zakończenie dodać, że grupą szczególnie narażoną na spowodowanie wypadku drogowego są najmłodsi stażem kierowcy.

Więc nadal uważasz, że “ta blondyna” jest szczególnie upierdliwym egzaminatorem? Ona po prostu nie chce abyś kogoś rozjechał zabijając go, a przy okazji siebie.

Czytaj też: Tego na egzaminie nie rób!

Tabela błędów

Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed zanim wykonasz wszystkie przewidziane zadania egzaminacyjne. Egzaminator może przerwać egzamin jeśli Twoje zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego a w szczególności w przypadku popełnienia jednego z niżej wymienionych błędów:

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho­dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
8 Niezastosowanie się do:8.1 sygnałów świetlnych,8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
9 Niezastosowanie się do znaków:9.1 „stop”,9.2 „zakaz wjazdu”,9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy…”*,

9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7 „linia podwójna ciągła”

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:10.1 na skrzyżowaniu,10.2 pojazdom szynowym,10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania

11 Naruszenie zakazu zawracania
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

 

Egzaminator może też przerwać egzamin jeśli:

  • stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem;
  • na wniosek osoby egzaminowanej.

One Comment

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com