Czy należy zatrzymać się i pozwolić opuścić miejsce parkingowe pojazdowi nauki jazdy?

 

 Przejeżdżanie obok, czyli wyprzedzanie, omijanie, wymijanie pojazdu nauki jazdy wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Pojazd nauki jazdy wyjeżdżający z miejsca parkingowego jest włączającym się do ruchu a zatem musi ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Więcej
Page 6 of 6
1 4 5 6