Egzamin w samochodzie nauki jazdy

 

 Egzamin nie musi odbywać się pojazdem ośrodka egzaminowania, może on odbyć się dowolnym pojazdem – na przykład pojazdem nauki jazdy, a więc takim na jakim odbywało się szkolenie. Możliwość taką daje ustawa z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Egzamin praktyczny  egzaminu państwowego na prawo jazdy może być, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej prowadzony na pojeździe wskazanym przez ośrodek szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. Przeprowadzenie egzaminu w tym trybie musi być poprzedzone złożeniem stosownego wniosku. Dodatkowo ośrodek szkolenia kierowców powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka…

Więcej
Page 21 of 21
1 19 20 21