Skip to main content

Cennik WORD: Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy? Cennik określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U.  poz. 78).

Cennik WORD

Opłaty za egzamin na prawo jazdy:

  • 30 zł   – za część teoretyczną egzaminu państwowego;
  • 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;
  • 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
  • 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;
  • 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
  • 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
  • 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

Cennik WORD jest taki sam w całym kraju i jest niezależny od ośrodka egzaminowania.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com