Ceny egzaminów na prawo jazdy od 1 stycznia 2020

 

Przedstawiamy cennik egzaminów na prawo jazdy obowiązujący od 1 stycznia 2020. Ile za egzamin na prawo jazdy zapłacisz po 1 stycznia 2020

Cennik WORD/MORD/PORD/ZORD reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej uzależniona jest od kategorii egzaminu na prawo jazdy – za wyjątkiem egzaminu teoretycznego. Tutaj opłata jest stała, niezależna od kategorii uprawnień.

Prawo jazdy – opłaty egzaminacyjne 2020

Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobierane będą opłaty w wysokości:

  • 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;
  • 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;
  • 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
  • 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;
  • 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
  • 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
  • 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
  • 125 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem (pozwolenie).

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywać się będzie pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

Do opłat wnoszonych w kasach ośrodków ruchu drogowego (infocar) naliczana może być opata manipulacyjna.

Przedstawiony wyżej cennik egzaminacyjny obowiązuje od 2013 roku. Czytaj też 400 zł za egzamin na kat. B prawa jazdy? Taka będzie cena „ułatwień” w egzaminach.

Oblicz ile już wydałeś/aś na prawo jazdy

Prawo jazdy 2020 – pozostałe opłaty

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego czekają Cie jeszcze dwie opłaty:

  • opłata za dokument prawa jazdy – 100 zł
  • opłata ewidencyjna –  0,50 zł

Opłaty wnosisz w wydziale komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania- po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.

 

 

Czytaj też