Chcą zlikwidowania zadań egzaminacyjnych na placu WORD

Czy to koniec z placem na egzaminie? Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Łodzi „Autos” chce, aby ta część egzaminu na prawo jazdy została wykreślona z katalogu zadań egzaminacyjnych, a konkretnie zadanie dotyczące jazdy po łuku.

Stosowny wniosek ma zostać przekazany Ministerstwu Infrastruktury już w lipcu tego roku. Autos argumentuje:

Środowiska właścicieli ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów nauki jazdy od lat sygnalizują szereg, trafnych naszym zdaniem, argumentów poddających w wątpliwość zasadność prowadzenia szkolenia i egzaminowania wykonywania manewru jazdy po łuku – tzw. rękawa. Z naszego zawodowego doświadczenia wynika, że umiejętność ta nie ma żadnego wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a jest jedynie rutynową, automatyczną czynnością

Za likwidacją tzw. rękawa przemawiają również dane dotyczące zdawalności egzaminów, przedstawiane przez WORD-y. Wynika z nich, że ponad 35 proc. egzaminów kończy się już na placu manewrowym.

Stowarzyszenie też chce też zlikwidować zadanie “ruszanie na wzniesieniu”, które można przeprowadzić w ruchu drogowym.

http://wordzamosc.ministerstwonaukijazdy.pl/oblanym-placem-mozna-jechac-miasto/

Członkowie stowarzyszenia zauważają też, że:

w żadnym z europejskich państw nie funkcjonuje ten rodzaj szkolenia. Jest to relikt poprzedniej epoki, który powinien zostać zlikwidowany

Zobacz wszystkie zadania egzaminacyjne na prawo jazdy (plac i miasto).

Co o tym sądzisz?