Co do cholery oznacza ten znak, czyli znaki drogowe które się mylą

 

Jeśli nie odróżniasz okręgu od prostokąta, to znaczy, że coś z Tobą nie tak. Albo nie znasz znaków. Albo po prostu Ci się mylą. Stawiam na to trzecie i to mimo tego, iż pytanie dotyczące omawianego niżej znaku potrafi zgubić 45% rozwiązujących testy na prawo jazdy.

A chodzi o znak   droga jednokierunkowa, który bywa mylony ze znakiem  nakaz jazdy prosto. Pomylić kółko z prostokątem, to tak jak pomylić gaz z hamulcem. A jednak zdarza się, i to nie tylko kursantom (serio!).

…zatem

To jest okrąg To jest prostokąt
puste-kolko2 bg2

Okrąg skojarzyć koło z symbolem igrzysk. Nauka przez skojarzenia jest najlepsza 😉

38227_18_01_13_11_56_23

Zatem…

To jest okrąg,

czyli nakaz jazdy prosto

To jest prostokąt,

czyli droga jednokierunkowa

Proste? Prooste!

A co na temat tych dwóch znaków mówią przepisy?

Znaki nakazu. Wszystko, czego o tych znakach nie wiesz

C-5: nakaz jazdy prosto

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Często stosowany jest poza skrzyżowaniami na drogach o dużym natężeniu ruchu w celu wyeliminowania skręcania (szczególnie w lewo) pojazdów do obiektów przydrożnych.
Znak C-5 umieszcza się na skrzyżowaniach w szczególności, jeżeli:
  • skręcanie pojazdów w prawo i w lewo utrudnia w znacznym stopniu ruch pieszych,
  • natężenie ruchu pojazdów na drodze poprzecznej jest znaczne i skręcanie w tę drogę byłoby utrudnione lub zagrażałoby bezpieczeństwu,
  • na drodze poprzecznej ruch został zamknięty znakami B-1  lub B-2 .
Znak C-5 stosuje się też na drodze dochodzącej do drogi poprzecznej, jeżeli kąt między osiami obydwu dróg lub pomiędzy osią drogi dochodzącej a krawędzią jezdni drogi poprzecznej jest mniejszy od 20°
Zastosowanie znaku C-2 w zależności od kąta pomiędzy osiami dróg na skrzyżowaniu typu „T”. Jeżeli α ≥ 20°, to na drodze umieszcza się znak C-2. Jeżeli 0° < α < 20°, to na drodze umieszcza się znak C-5

 

Poza skrzyżowaniami znak C-5 stosuje się w miejscach krzyżowania się kierunków ruchu, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów, np. skręcania w lewo do obiektów przydrożnych, stacji paliw itp.

D-3: droga jednokierunkowa

Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

Znak ten stosuje się w celu wskazania wjazdu na jezdnię, po której ruch wszelkich pojazdów odbywa się tylko w jednym kierunku określonym na znaku. Znak D-3 może być zastosowany pod warunkiem zamknięcia wjazdu z przeciwnego kierunku na ten odcinek jezdni znakami B-2 .

Znak D-3 umieszcza się:
  • na początku każdej drogi jednokierunkowej,
  • przy wjeździe na jezdnię jednokierunkową drogi dwujezdniowej, jeżeli na pasie dzielącym jezdnie zastosowano w tym samym przekroju drogi znak B-2  lub C-9 , jeżeli również występują dodatkowe jezdnie dla obsługi przyległej zabudowy.
Przykład zastosowania znaków D-3 na drodze dwujezdniowej
Znaki D-3 nie mogą być umieszczone wcześniej niż znaki B-2  lub C-9  dla przeciwnego kierunku. Jeżeli na jezdni jednokierunkowej wprowadza się ruch dwukierunkowy na odcinku między skrzyżowaniami, to przed tym miejscem umieszcza się znaki A-20  . Znaku D-3 nie umieszcza się przy jezdniach jednokierunkowych dróg dwujezdniowych za przejazdami przez pas dzielący jezdnie między skrzyżowaniami. Jeżeli na jezdni jednokierunkowej wyznaczono pas ruchu dla rowerów, na którym ruch odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu pozostałych pojazdów, pod znakiem D-3 umieszcza się tabliczkę T-22  wskazującą, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.
Na przeciwległym wlocie pod znakiem B-2  umieszcza się tabliczkę T-22 .
znaki drogowe
Znak D-3 z tabliczką T-22
testy na prawo jazdy

Czytaj też