Co oznaczają kody w prawie jazdy

  Warto wiedzieć co oznacza kod, który wpisał lekarz podczas badania kandydata na kierowcę. Jeśli w orzeczeniu lekarskim zostało odnotowane, że auto należy prowadzić w okularach – musisz stosować się do tego zapisu nie tylko podczas codziennych jazd ale i podczas egzaminu. Brak okularów na egzaminie spowoduje, że egzaminator nie dopuści cię do egzaminu. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, w polach kolumny oznaczonej liczbą 12 umieszcza się liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub … Czytaj dalej Co oznaczają kody w prawie jazdy