Skip to main content

Obowiązujące dziś stawki opłat za przeprowadzenie badań lekarskich dla przyszłych kierowców wprowadzono w lipcu 2014 roku. Zmiana przepisów spowodowała… 4-krotny wzrost opłat.

Czy badania mogą być tańsze?

Jak okazuje się – nie. Lekarz nie może wziąć mniej niż 200 zł. Marek Tombarkiewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia:

Mając powyższe na uwadze, postulaty o obniżenie wysokości opłaty za przedmiotowe badanie lekarskie są merytorycznie nieuzasadnione, bowiem opłata w wysokości 200 zł jest obligatoryjna, stanowi kwotę obejmującą podatek od towarów i usług oraz obejmuje także konsultacje u lekarzy posiadających specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa oraz pomocnicze badania diagnostyczne, czas wykonywania badania lekarskiego oraz amortyzację sprzętu medycznego.

Czytaj: Interpelacja nr 4690 w sprawie opłaty za badania lekarskie kierowców

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com