Czy można przełożyć egzamin na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy – czy można go przełożyć? Okazuje się, że tak, ale muszą być spełnione określone warunki. Kiedy zmiana terminu egzaminu będzie skuteczna?

Kiedy można przełożyć termin egzaminu?

Egzamin na prawo jazdy możesz przełożyć nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym jego terminem. Po prostu informujesz ośrodek ruchu drogowego, że nie stawisz się w wyznaczonym terminie.

Możliwość zmiany terminu egzaminu dotyczy zarówno egzaminu teoretycznego jak i praktycznego!

Przełożenie terminu egzaminu na prawo jazdy wymaga jednak drogi pisemnej – tradycyjnym pismem, dopuszcza się jednak przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej.

Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

Egzamin na prawo jazdy przełożony – co robi WORD?

Gdy zachowane zostaną zasady wymienione wyżej, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin egzaminu.

Oczywiście żadnych pieniędzy nie tracisz.

http://ministerstwonaukijazdy.pl/przerwanie-egzaminu-na-prawo-jazdy-wedlug-nowych-zasad/

Zmiana terminu egzaminu – przepis

§ 11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

4. Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznacza kolejny termin egzaminu.

Pamiętaj o dokumentach na egzamin!

Przy okazji warto wspomnieć, że osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  • dowód osobisty;
  • kartę pobytu;
  • paszport;
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  • zgoda na pobyt tolerowany.

Powodzenia na egzaminie.

Dołącz do grupy na FB: Prawo jazdy-zdajemy egzamin!

Co o tym sądzisz?