Czy można wyprzedzić rowerzystę na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym?

Prawo drogowe nie zabrania wyprzedzania na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym:

Art. 24.7. ustawy PRD:

Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Co o tym sądzisz?