Czy PKK muszę wyrobić osobiście?

Nie. Do dokonania tej czynności możesz upoważnić pracownika nauki jazdy, znajomego, członka rodziny.
Wystarczy, że wypełnisz stosowne upoważnienie, a nie musisz fatygować się do wydziału komunikacji.
Pamiętaj jednak, że za upoważnienie musimy wnieść opłatę skarbową na konto Urzędu w wysokości 17 zł.

Pobierz Pełnomocnictwo do utworzenia PKK

 

 

Co o tym sądzisz?