Skip to main content

Wyprzedzanie rowerzysty możliwe jest w niektórych miejscach w których zabronione jest wyprzedzanie pojazdów silnikowych. W odniesieniu do niektórych miejsc czy sytuacji drogowych, kodeks drogowy:

  • zezwala na wyprzedzanie określonych tylko uczestników ruchu – np można wyprzedzić rowerzystę na skrzyżowaniu, jednak zabrania na tym samym skrzyżowaniu wyprzedzania pojazdu silnikowego (mowa o skrzyżowaniu na którym ruch nie jest kierowany lub skrzyżowaniu o ruchu okrężnym)
  • zezwala na wyprzedzanie w odniesieniu do niektórych miejsc – zabronione jest na przykład wyprzedzanie pojazdów silnikowych na skrzyżowaniu – za wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany, można natomiast wyprzedzić na tym skrzyżowaniu rowerzystę
  • zakazuje wyprzedzania w ogóle – np na przejeździe kolejowym

Art. 28. 3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com