Czy warto brać pod uwagę statystyki zdawalności nauki jazdy i jak ona jest liczona?

Jak wybrać dobrą naukę jazdy? Część z Was sugeruje się ceną kursu (fatalny pomysł), inni szukają opinii w porównywarkach szkół nauki jazdy (kiepski pomysł), ale wszystkich Was interesuje zdawalność jaką wykręca nauka jazdy która oznacza… nic. Bo wyniki uzyskane ze wzoru do obliczania tej zdawalności są mocno niesprawiedliwe i absolutnie niemiarodajne.

Po co liczy się zdawalność?

Bo tak trzeba.

Obowiązek raportowania zdawalności nakłada na dyrektorów WORD rozporządzenie w sprawie egzaminowania:

Dyrektorzy ośrodków ruchu drogowego w okresach kwartalnych przekazuje informację o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach
egzaminów:

  • starostom – w odniesieniu do instruktorów i podmiotów prowadzących szkolenie będących w ich ewidencji i rejestrze;
  • właściwemu organowi ewidencyjnemu – w odniesieniu do egzaminatorów będących w jego ewidencji.

I właśnie te podmioty publikują (czasem za pośrednictwem WORD) prawdziwe statystyki zdawalności (choć niezbyt miarodajne).

Jakie dane przedstawiają i jak budowane są te opracowania statystyczne:

Statystyki zdawalności obliczane są za pomocą tego wzoru:

, gdzie:

Z – zdawalność,
A – liczba egzaminów z wynikiem pozytywnym w danym okresie,

B – liczba egzaminów zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym w danym okresie,

C – liczba egzaminów nieprzeprowadzonych w danym okresie.

Co oznacza otrzymany wynik? Podstawmy do wzoru:

Ilość kursantów zgłoszonych do egzaminu państwowego w danym okresie 10
A liczba egzaminów z wynikiem pozytywnym w danym okresie 9
B liczba egzaminów zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym w danym okresie 15
C liczba egzaminów nieprzeprowadzonych w danym okresie 0
Z Zdawalność OSK 60

Co to oznacza?

Oznacza to że jeśli nauka jazdy wyszkoliła w danym czasookresie 10 osób, 9 z nich egzamin zdało za pierwszym razem a jedna za szóstym razem, to zdawalność tej nauki jazdy nie wynosi 90% a… 60% 🙂 Zwróć uwagę, że ilość kursantów zgłoszonych do egzaminu państwowego w danym okresie nie jest wprost brana pod uwagę podczas obliczania statystyk zdawalności OSK.

Jak szukać dobrej nauki jazdy?

O tym między innymi jest mowa na darmowych webinariach prowadzonych na grupie facebookowej “Prawo jazdy – zdajemy egzamin!“.

Co o tym sądzisz?