Skip to main content

Darujmy sobie banały. Piesi giną najczęściej na przejściach a nie na chodnikach, ale czy zawsze winę ponoszą kierowcy? Okazuje się, że nie zawsze. Kierowca często nie tylko nie jest w stania zahamować, ale ma zbyt mało czasu na to, aby w swoim czasie reakcji wcisnąć hamulec na widok wchodzącego na przejście pieszego. I to niezależnie od tego, czy jedzie z prędkością dostosowaną do warunków czy nie.

Dlaczego tak się dzieje?

Droga hamowania przeciętnego samochodu osobowego na różnych nawierzchniach

Prędkość 50 km/h, czas reakcji kierującego 1 sekunda

Nawierzchnia Droga hamowania całkowita Droga hamowania do zatrzymania
Asfalt suchy 26 metrów 13 metrów
Asfalt mokry 30 metrów 15 metrów
Beton 27 metrów 14 metrów
Kostka brukowa 35 metrów 19 metrów
Droga gruntowa 40 metrów 22 metry
Lód 100 metrów 47 metrów
Śnieg 60 metrów 29 metrów

Wyjaśnienie

  • Droga hamowania całkowita to droga przebyta przez pojazd od momentu, w którym wystąpiła konieczność hamowania, do momentu zatrzymania się.
  • Droga hamowania do zatrzymania to droga przebyta przez pojazd od momentu, w którym kierowca zaczął hamować, do momentu zatrzymania się.

Czas reakcji – różny, u różnych kierowców

Czas reakcji przeciętnego kierowcy to kluczowy czynnik wpływający na bezpieczeństwo na drodze. Jest to czas, jaki upływa od momentu, gdy kierowca dostrzega zagrożenie (np. hamujący samochód przed nim) do momentu, w którym zareaguje na to zagrożenie, np. naciskając pedał hamulca.

Przeciętny czas reakcji kierowcy wynosi około 1 sekundy. To jest czas, który upływa od momentu, gdy kierowca dostrzega sytuację, do momentu, w którym zaczyna reagować. Warto jednak zauważyć, że czas reakcji może być różny w zależności od wielu czynników, takich jak zmęczenie, stres, stan zdrowia czy obecność alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność na drodze, utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów i być gotowym do natychmiastowej reakcji w przypadku nagłego zdarzenia. Pamiętajmy, że czas reakcji może mieć ogromne znaczenie w sytuacjach awaryjnych, takich jak nagłe hamowanie czy unikanie kolizji.

Wpływ czasu reakcji kierującego na drogę hamowania

Czas reakcji kierującego to czas, jaki upływa od momentu, w którym kierowca zauważy zagrożenie, do momentu, w którym zacznie hamować. Im krótszy czas reakcji, tym krótsza jest droga hamowania.

W przypadku prędkości 50 km/h i czasu reakcji 1 sekundy, droga hamowania do zatrzymania wynosi 13 metrów. Gdyby czas reakcji kierującego był krótszy, na przykład 0,5 sekundy, to droga hamowania do zatrzymania wynosiłaby 11,5 metra.

Wpływ nawierzchni na drogę hamowania

Nawierzchnia drogi ma istotny wpływ na drogę hamowania samochodu. Na mokrej lub śliskiej nawierzchni droga hamowania jest znacznie dłuższa niż na suchej i równej nawierzchni. Jest to spowodowane tym, że na mokrej lub śliskiej nawierzchni opony samochodu mają mniejszą przyczepność do podłoża, co utrudnia hamowanie.

Droga hamowania samochodu jest istotnym czynnikiem bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że w przypadku niekorzystnych warunków drogowych, takich jak mokra lub śliska nawierzchnia, droga hamowania może być znacznie dłuższa. Dlatego ważne jest, aby dostosowywać prędkość jazdy do warunków drogowych i zachować odpowiednią odległość od poprzedzających pojazdów.

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych na pasach nie zawsze przekłada się na bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że zarówno kierowcy, jak i piesi mają obowiązki i muszą zachować ostrożność na drodze, a edukacja i świadomość są kluczowe w walce o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

Kiedy jest najwięcej wypadów z udziałem pieszych?

Najwięcej pieszych w 2020 roku zginęło w wypadkach drogowych w czerwcu (37 ofiar śmiertelnych) i lipcu (38 ofiar śmiertelnych). Jest to związane z większą aktywnością pieszych w tych miesiącach, wynikającą z ładnej pogody i dłuższych dni. W czerwcu i lipcu Polacy częściej spędzają czas na świeżym powietrzu, spacerując, jeżdżąc na rowerze czy jeżdżąc na rolkach. Zwiększa się również liczba pieszych podróżujących komunikacją miejską, co wiąże się z większą liczbą przejść dla pieszych.

W pozostałych miesiącach roku liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych z udziałem pieszych jest mniej więcej równa. Wyjątkiem jest wrzesień, w którym liczba ofiar śmiertelnych jest nieco mniejsza niż w pozostałych miesiącach. Jest to związane z powrotem dzieci do szkoły i zmniejszeniem aktywności pieszych w godzinach popołudniowych.

Oprócz czynników związanych z pogodą i porą roku, na liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych z udziałem pieszych wpływają również inne czynniki, takie jak:

  • Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez pieszych i kierowców.
  • Złe warunki techniczne pojazdów.
  • Stan jezdni.
  • Alkohol i narkotyki w organizmie uczestników wypadku.

Giną młodzi piesi

Najwięcej wypadków drogowych z udziałem pieszych w 2020 roku miało miejsce wśród osób w wieku 15-24 lat (286 wypadków) i 25-34 lat (330 wypadków). W tych grupach wiekowych zanotowano również najwięcej ofiar śmiertelnych, odpowiednio 63 i 74 osoby.

Oznacza to, że piesi w wieku 15-34 lat są najbardziej narażeni na wypadki drogowe. Jest to związane z wieloma czynnikami, takimi jak:

  • Mniejsza świadomość zagrożeń na drodze.
  • Niedoświadczenie.
  • Zachowania ryzykowne, takie jak prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków, czy przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonych miejscach.

W pozostałych grupach wiekowych liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych jest mniej więcej równa.

Wśród osób w wieku 65 lat i więcej zanotowano najniższą liczbę wypadków (100 wypadków), ale również największą liczbę ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na liczbę wypadków (25 osób). Jest to związane z tym, że osoby starsze są bardziej narażone na obrażenia w wyniku wypadku, a także nie są w stanie odpowiednio szybko zareagować ucieczką.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com