Dlaczego w nauce jazdy nie uczą zmiany koła?

 

Przyszedł czas, aby wreszcie o tym powiedzieć. Są po prostu takie rzeczy o których myślisz, że trzeba zrobić, a jednak… To zupełnie tak jak ze zmianą koła: Kiedy uleci z niego powietrze zadajesz sobie pytanie: dlaczego w nauce jazdy nie uczą jego zmiany? Gdy pierwszy lub kolejny raz wstrząsa tobą bezradność i niewiedza, żałujesz, że nikt ci nie powiedział na kursie tego co powinien.

Czego uczą w nauce jazdy?

Szkolenie w ramach kursu nauki jazdy obywa się zgodnie ze ściśle określonym programem, zawartym w rozporządzeniu w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

To właśnie tam określony jest szczegółowy program szkolenia kandydatów na kierowców. Ustawodawca mówi jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać przyszły kierowca zanim zostanie dopuszczony do samodzielnego poruszania się w ruchu drogowym, tak aby wcześniej móc zdać egzamin państwowy. Przebieg egzaminu określa zaś drugie rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Po drugie spożytkowany na ponadprogramowe czynności czas spowoduje, że zabraknie go zrealizowanie programu nauczania, co w prostej linii prowadzi do wzrostu ceny kursu. Brakujące godziny trzeba będzie przecież dołożyć.

Oba wspomniane wyżej akty prawne są względem siebie komplementarne i pasują do siebie “jak marchewka i groszek” – jakby powiedział Forrest Gump. W żadnym jednak nie ma mowy o nauce zmiany koła.

Oczywiście wiele szkół nauki jazdy oferuje szereg zajęć ponadprogramowych chcąc zaoferować usługę lepszej jakości, takich ośrodków jest jednak niewiele.

Dlaczego nie uczą zmiany koła?

Główne powody są dwa.

Po pierwsze nie ma na to czasu. Wprawdzie kurs nauki jazdy to minimum 30 godzin praktyki i 30 godzin teorii, jednak ta ilość czasu szkoleniowego mało komu wystarcza na opanowanie podstawowych umiejętności pozwalających na zdanie egzaminu na prawo jazdy:

§ 9. 1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą, przy czym:

1) liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

a) 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia,
b) 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych
– dotyczy prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia,

2) liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

e) 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, C, D1 lub pozwolenia,

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nauki jazdy uczyły elementów, których na egzaminie nie ma, należy jednak pamiętać, że działanie takie spowoduje zmniejszenie programowego czasu szkoleniowego o czas wykorzystany na przykład na naukę zmiany koła. Niemniej jednak wprowadzanie nowych elementów, o których nie wspomina rozporządzenie w sprawie szkolenia z całą pewnością uatrakcyjni cały kurs na prawo jazdy. W czasach, kiedy walka o klienta za pomocą ceny osiągnęła już poziom absurdu, może to właśnie najlepsza droga pozyskania kilku nowych kursantów oczekujących czegoś więcej.

Bo przecież jak mawiał Mrożek

jeśli nie można zrobić czegoś w określonych ramach, to trzeba wyjść poza te ramy zupełnie

Nauka jazdy może dać Ci coś znacznie więcej niż sam kurs i uzyskanie uprawnień, nawet jeśli sam egzamin zdawałaś jedenaście razy.

Poniżej do pobrania cytowane wcześniej akty prawne:

 

Czytaj też