Skip to main content

“Panie! Niemiec kupił i zgubił kluczyki do garażu” – takie okazje niedługo znikną. Uchwalona przez sejm nowelizacja kodeksu karnego i drogowego przewiduje karę za fałszowanie wskazań licznika w pojeździe. 

Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy:

Zmiany mają za zadanie zlikwidować proceder polegający na oferowaniu usług zaniżania wskazań drogomierza w pojeździe mechanicznym. Dziś jest on bezkarny. Niektóre warsztaty wręcz oferują taką „usługę”

Jak przepisy będą egzekwowane?

Bardzo prosto. Nowe przepisy przewidują sprawdzanie stanu licznika przez funkcjonariusza podczas kontroli drogowej. Odczyt będzie weryfikowany z danymi zawartymi w systemie CEPIK.

Co ma być karane?

Od trzech miesięcy do trzech lat będzie grozić za:

  • zmianę wskazań licznika,
  • ingerencję w prawidłowość pomiaru,
  • bezprawną wymianę licznika

Za czyn będzie odpowiadał zarówno zleceniodawca jak i wykonawca.

Rzeczpospolita zauważa, że podobne przepisy od dawna funkcjonują w Europie Zachodniej.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com