Dwa nowe znaki drogowe już obowiązują

 

Od 29 sierpnia obowiązują dwa zupełnie nowe znaki drogowe.

O ich wprowadzeniu poinformowało Ministerstwo Infrastruktury:

W związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekty znaków drogowych oznaczających wjazd do strefy czystego transportu i koniec strefy czystego transportu.

29 sierpnia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”. Znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

Równocześnie weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wymagania techniczne (m.in. konstrukcję) oraz warunki umieszczania nowych znaków. Ponadto przepisy tego rozporządzenia, stosownie do wymagań wynikających ustawy o drogach publicznych, zmienionej ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustalają sposób oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.

Nowe znaki drogowe

  • D-54 „strefa czystego transportu” oznaczający wjazd do strefy czystego transportu
  • D-55 „koniec strefy czystego transportu”  oznaczający wyjazd ze strefy czystego transportu.

…wyglądają tak:

Nieprzestrzeganie wjazdu do wyznaczonych stref czystego transportu będzie karane 500-złotowym mandatem– za nieprzestrzeganie tych przepisów grozić ma nawet 500 zł mandatu.

Czytaj też