Dyrektor WORD Łomża niegospodarny?

 

Były już dyrektor WORD Łomża odniósł się do uzasadnienia odwołania go z funkcji przedstawiając wyniki finansowe zarządzanego przez siebie ośrodka

Kisiel musiał odejść ponieważ: zarząd uzasadnił swoją decyzję  niezadowalającą dynamiką rozwoju ośrodków, zwłaszcza w zakresie dotychczasowych i planowanych inwestycji a także spadkiem przychodów we wszystkich trzech placówkach

Były dyrektor broni się

Cezary Kisiel nie godząc się z powodami odwołania go z funkcji dyrektora WORD wydał oficjalne oświadczenie

„Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu po posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 31.12.2018 r. opublikowanego w dniu dzisiejszym (02.01.2018 przyp. własny) na stronie www.wrotapodlasia.p(rozesłanego do mediów), a dotyczącego powodów odwołania Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w województwie podlaskim, pragnę przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie.

Stwierdzenie, będące oficjalnym uzasadnieniem odwołania m. in. mojej osoby z funkcji Dyrektora WORD w Łomży, zawarte w powyższym komunikacie cyt:” Zarząd uzasadnił swoją decyzję  niezadowalającą dynamiką rozwoju ośrodków, zwłaszcza w zakresie dotychczasowych i planowanych inwestycji a także spadkiem przychodów we wszystkich trzech placówkach”, jest niezgodne z prawdą.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, pod moim kierownictwem (2017 i 2018), nie odnotował żadnego spadku przychodów, a wręcz przeciwnie, przychody zwiększyły się znacząco: I tak:

Rok Przychód
2014 5 135 525,68 zł
2015 6 044 031,10 zł
2016 6 121 895,95 zł
2017
6 539 126,45 zł
2018 6 897 213,10

Po drugie, odnosząc się do zarzutu niezadowalającej dynamiki rozwoju ośrodków, zwłaszcza w zakresie dotychczasowych i planowanych inwestycji, pragnę poinformować, że Zarząd Województwa Podlaskiego, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, zaakceptował w dniu 19 czerwca 2018 roku zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa placu manewrowo – egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno – administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży. Budowa nowego placu pozwoli na przeprowadzenie znacznie większej ilości egzaminów, jak również pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na egzamin. Oddana do użytku nowa inwestycja, wpłynie na dalszy dynamiczny wzrost przychodów WORD w Łomży.

Z poważaniem,

Cezary Kisiel”

Decyzja o zwolnieniu dyrektorów WORD w Łomży, Białymstoku i Suwałkach zapadła na ostatnim posiedzeniu zarządu województwa 31 grudnia 2018 a już po południu gońcy urzędu rozjechali się w cztery (przepraszam-trzy) strony świata z dokumentem wypowiedzenia umowy.

Do zmian na stanowiskach dowodzenia WORD doszło w WORD-ach w Zamościu, Lublinie, Chełmie Białej Podlaskiej.

Czytaj: W łomżyńskim WORD-zie będzie trzeci plac egzaminacyjny. Dzięki temu będzie można przeprowadzić więcej egzaminów praktycznych w ciągu dnia.

Czytaj też