Skip to main content

“W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. w przypadku konieczności ominięcia przeszkody, czy też zmiany pasa na samym skrzyżowaniu, jeśli posiada ono co najmniej dwa pasy ruchu).”

…uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w swoim Orzeczeniu z dnia 3 listopada 2016 r. (sygn. akt II SA/GI 888/16).

II SA/Gl 888/16 - Wyrok WSA w Gliwicach

II SA/Gl 888/16 – Wyrok WSA w Gliwicach
Pełna treść orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/23F480BB10

 

One Comment

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com