Skip to main content

Czego wystrzegać się? Jakie są najczęściej popełniane błędy egzaminacyjne oraz co jest najczęstszą przyczyną oblania egzaminu na prawo jazdy?

Egzamin w ruchu miejskim to już ostatni etap egzaminu na prawo jazdy. O ile idąc na egzamin teoretyczny wszystkie pytania i odpowiedzi testów na prawo jazdy są Ci znane, to w przypadku egzaminu praktycznego jest… tak samo. Oczywiście założyć trzeba dwie sytuacje:

  1. Masz dostęp do pełnej aktualnej bazy egzaminacyjnej – w przypadku przygotowywania się do egzaminu teoretycznego.
  2. Masz dostęp do instruktora, który zapoznał Cię ze wszystkimi zadaniami egzaminacyjnymi i kryteriami oceny, a także z przebiegiem samego egzaminu.

Strach przed nieznanym. Strach w ogóle

Niestety praktyka egzaminatorów wyraźnie wskazuje, że duża część egzaminowanych nie zna ani zasad egzaminu, sposobu wykonania zadań egzaminacyjnych ani zadań egzaminacyjnych w ogóle, a to wszystko potęguje lęk – przed nieznanym i niepotrzebny stres egzaminacyjny, który w wielu przypadkach potrafi zupełnie odebrać rozum.

[poll id=”11″]

Na czym polega egzamin na mieście?

I tu spotka Cię pewnie spore zaskoczenie bowiem jazda egzaminacyjna w ruchu miejskim polega przede wszystkim na… poprawnej jeździe, a nie na wykonywaniu zadań egzaminacyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem regulującym przebieg egzaminu:

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na: (…) wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań
egzaminacyjnych

Jak więc widzisz egzaminatora nie interesuje jedynie CZY zadania egzaminacyjne zostały poprawnie wykonane, ale przede wszystkim JAK je wykonujesz.

Kolejnym zaskoczeniem dla Ciebie może być to, na co szczególnie zwraca uwagę egzaminator. Powtórzę – SZCZEGÓLNIE.

§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,
b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
f) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

Jak widzisz w egzaminatora znowu interesuje jak jedziesz, a nie czy potrafisz wykonać poszczególne zadania egzaminacyjne.

Trudno uznać technikę kierowania za poprawną, a umiejętność posługiwania się elementami sterowania pojazdem za prawidłowe w sytuacji gdy silnik samochodu gaśnie notorycznie, a samochód panuje nad Tobą a nie Ty nad samochodem. Ale spokojnie – samo zgaśnięcie silnika, nawet kilkukrotne błędem egzaminacyjnym być nie musi. Egzaminator widząc Twoje (niebezpieczne) zachowanie na drodze może po prostu nie dopuścić Cię do samodzielnej jazdy w ruchu drogowym. To on przecież ostatecznie decyduje, o tym, czy jeździć możesz czy też nie.

Zadania egzaminacyjne

Prawdę mówiąc, to one są głównie po to, aby każdy ze zdających miał takie same szanse na egzaminie. Każdy przyszły kierowca ma do wykonania te same zadania egzaminacyjne a jednocześnie każdy wykonuje je inaczej.

Pamiętaj jednak, że Twój egzamin tak naprawdę dzieje się pomiędzy tymi zadaniami, a punkty w głowie egzaminatora zbierasz już od pierwszych chwil egzaminu.

Podczas egzaminu na kat. B masz więc do wykonania następujące zadania egzaminacyjne:

Poz. Zadania egzaminacyjne
1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
12 Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator
13 Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*
14 Przejazd przez tunel*
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego
16 Wykonanie manewru wyprzedzania
17 Wykonanie manewru omijania
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo
21 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu
22 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu
(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy
23 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
– w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania
*)   Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
**)  Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Co mówi do Ciebie egzaminator?

Właściwie to niewiele, więcej niż to, co jest Ci potrzebne do zrealizowania programu egzaminu.  Egzaminator w sposób jasny, będzie wydawał komendy i polecenia. Jeśli czegoś nie rozumiesz – zwyczajnie dopytaj się.
Podczas egzaminu praktycznego zmiana kierunku jazdy odbywać  się będzie wielokrotnie – czy w celu wykonania zadania egzaminacyjnego „Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo”, czy pośrednio podczas wykonywania innych manewrów drogowych, przy których zmiana kierunku jazdy jest niezbędna (przejazdy przez skrzyżowania). Egzaminatorzy posługują się trzema rodzajami komend do zmiany kierunku jazdy:
  1. Na skrzyżowaniu (na najbliższym skrzyżowaniu…) proszę skręcić w lewo. Z pozoru prosta komenda może spowodować odrobinkę zamieszania w warunkach stresu egzaminacyjnego. Skręcenie na stację paliw, do sklepu czy innego obiektu przydrożnego będzie błędem egzaminacyjnym, bowiem uliczka prowadząca tam w świetle przepisów kodeksu drogowego skrzyżowaniem nie jest. Skrzyżowania zazwyczaj poprzedzają znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu, jeśli więc mijasz któryś z nich, możesz być pewien, że zbliżasz się do „najbliższego” skrzyżowania.
  2. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w kierunku… I tu pada nazwa miejscowości czy osiedla. Słysząc taką komendę stosujemy się wskazaniami znaków informacyjnych.
  3. Brak komendy. Zdarza się, że egzaminator podczas zbliżania się do skrzyżowanie nie wyda żadnej komendy. To żadna pułapka egzaminacyjna – kierować się wówczas należy znakami zakazu i/lub nakazu określającymi kierunek jazdy przez skrzyżowanie. Pamiętaj, że zignorowanie znaku zakaz wjazdu czy nakaz jazdy w określonym kierunku może być przyczyną przerwania egzaminu na prawo jazdy.

Oczywiście istnieje kilka „modyfikacji” powyższych komend, zasada tych trzech wymienionych pozostaje jednak ta sama. Zdarza się, że egzaminatorzy ułatwiając wam zadanie wydają komendę „w najbliższym możliwym miejscu”„na najbliższym skrzyżowaniu gdzie będzie możliwość skręcamy…”, wówczas wiadomo, że to najbliższe skrzyżowanie nie będzie możliwe do wykonania manewru. Egzaminatorzy mogą też wydać podwójną komendę do zmiany kierunku jazdy Taka komenda określa kierunek jazdy na dwóch kolejnych skrzyżowaniach. Taka komenda pozwoli Ci zająć odpowiedni pas ruchu do jazdy na drugim skrzyżowaniu i to już zaraz po opuszczeniu pierwszego.

W niektórych sytuacjach egzaminatorzy precyzują swoją komendę, np: „bezpośrednio za przystankiem autobusowym w prawo” itp. Egzamin na prawo jazdy to nie egzamin z topografii miasta, i nie masz obowiązku znać położenie wszystkich skrzyżowań w mieście.

Czy egzaminator może wprowadzać w błąd?

Nie ma takiej możliwości, bowiem zgodnie z przepisami:
egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa
Wszystko więc zależy od tego czy i jak zrozumiesz jego komendę.
Fakt – egzaminator może poprosić cię o skręcenie na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, lub zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu, gdzie będzie to możliwe, wówczas to ty określasz możliwość wykonania manewru. Egzaminator może też nic nie mówić – wówczas także od Ciebie zależy wybór kierunku jazdy na najbliższym skrzyżowaniu – zgodnie ze znakami zakazu i nakazu.

Błąd na egzaminie. Co robić jak żyć?

Błąd na egzaminie może przytrafić się każdemu. Jeśli przytrafi Ci się – nie rozpamiętuj go. Szybko wyciągnij wnioski i zapomnij o nim.  Egzaminator niezwłocznie poinformuje Cię o popełnieniu błędu

egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;

…a po zakończonym egzaminie szczegółowo omawia z Tobą wynik egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania.

Pamiętaj, że jeśli czegoś nie zrozumiesz – masz prawo do zapytania egzaminatora.

Egzamin na prawo jazdy to nie sprawdzian ze słuchu i możesz czegoś zwyczajnie nie dosłyszeć albo nie zrozumieć.

Ile błędów możesz popełnić

Dokładnie tyle ile jest zadań egzaminacyjnych – i egzamin zdać. Przy czym ważne jest, aby błąd przy tym samym zadaniu egzaminacyjnym nie powtórzył się. Każde z zadań egzaminacyjnych możesz wykonać nieprawidłowo, z wyjątkiem parkowania, podczas wykonywania którego przysługuje Ci korekta, którą wykonać możesz raz.

Są niestety błędy, których popełnienie może spowodować przerwanie egzaminu. Wystarczy więc jeden taki błąd, aby egzamin został przerwany z wynikiem negatywnym. To te błędy:

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji drogowej
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho­dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
8 Niezastosowanie się do:8.1 sygnałów świetlnych,8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
9 Niezastosowanie się do znaków:9.1 „stop”,9.2 „zakaz wjazdu”,9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy…”*,

9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7 „linia podwójna ciągła”

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:10.1 na skrzyżowaniu,10.2 pojazdom szynowym,10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania

11 Naruszenie zakazu zawracania
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Popełnienie któregokolwiek z powyższej tabeli skutkuje przerwaniem egzaminu bez możliwości dalszej jazdy, wówczas egzaminator w zależności od sytuacji zaistniałej:

  1. Może przerwać egzamin na prawo jazdy i wystawić wynik negatywny egzaminu, jeśli zachodzą okoliczności określone w par 28. ust. 1. pkt 2 lit. a, czyli: Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3, czyli Egzaminator przerywa egzamin państwowy 1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli tabela błędów), 3) na wniosek osoby egzaminowanej, albo
  2. Kontynuuje egzamin informując osobę egzaminowaną o popełnieniu błędu – zgodnie z par. 27 pkt 6. rozporządzenia: Podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego;  w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.  Zatem popełnienie błędu z „tabeli błędów” jest tylko błędem.

Zatem jeśli egzaminator uzna, że popełnienie błędu z „tabeli błędów” nie spowodowało zagrożenia w ruchu drogowym, czy nie było rażącym naruszeniem przepisów kodeksu drogowego to nie musi on przerywać egzaminu na prawo jazdy z oceną negatywną, a popełniony błąd zaliczany jest do błędu przy wykonywaniu zadania egzaminacyjnego.

Niezależnie jednak od wyniku egzaminu egzaminator ma obowiązek szczegółowego omówienia Twojego egzaminu:

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie
wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania

Oblany egzamin? Możesz jechać dalej

Jeśli Twoje zachowanie nie skutkowało stworzeniem zagrożenia (patrz powyższa tabela błędów), ale egzaminator wystawił ocenę negatywną – możesz kontynuować jazdę, mimo tego, że wynik egzaminu jest już przesądzony.

Jeśli jednak egzaminator zdecydował o przerwaniu egzaminu – do ośrodka egzaminowania wracasz na fotelu pasażera, chyba, że wolisz zostać na mieście, bo np masz bliżej do domu.

 

Egzamin z instruktorem-warto?

Jak długo trwa egzamin?

Dla poszczególnych kategorii minimalny czas trwania egzaminu na prawo jazdy w ruchu drogowym wynosi:

Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdy w ruchu
drogowym [min]
AM 10
A1, A2, A, B+E, T, 25
B1, B, 40
C1, C1+E, C, C+E, D1,
D1+E, D, D+E.
45
Pozwolenie 35

Egzaminator ma prawo  skrócić czas trwania egzaminu do 25 minut,  jeśli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny. Dotyczy to egzaminów w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia.

…a to oznacza, że masz nielimitowany czas egzaminu i nikomu – ani Tobie, ani egzaminatorowi nie zależy na jego przeciąganiu.

Pamiętaj, że:

  1. Czas egzaminacyjny określony w przepisach to zmartwienie egzaminatora – nie Twoje.
  2. Pośpiech na egzaminie może sprawić, że za szybko wykonasz program egzaminu, a egzaminator pokieruje Cię na miasto celem pozostałego wytracenia czasu.
  3. Przepisy określają maksymalnego czasu trwania egzaminu.

Błędy egzaminacyjne? Często trywialne

Egzamin na prawo jazdy bardzo często oblewa się na… głupotach, błędach, których “normalnie nie popełniłoby się”.

Duża część egzaminów jest oblewana na… powrocie do WORD, a często nawet niemal pod bramą ośrodka egzaminowania. Daje wówczas o sobie znać rozluźnienie i zadowolenie z pozytywnego przebiegu egzaminu. 

Bywa, że egzaminator ma związane ręce i po prostu musi Cię oblać i to mimo tego, że cała Twoja jazda była koncertowa. Taka sytuacja wynika z błędu który został popełniony, a który w świetle powyższej tabelki eliminuje Cię z możliwości zdania egzaminu – przynajmniej w tym podejściu. Pamiętaj, że egzamin jest rejestrowany, a egzaminatorowi nie wolno postąpić niezgodnie z zasadami egzaminowania.

Skąd to wszytko bierze się?

Opisane wyżej zasady egzaminowania reguluje stosowne rozporządzenie ministra infrastruktury. Co ważne znajomość jego konieczna jest nie tylko podczas przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy ale i… w trakcie szkolenia. Przecież instruktorzy właśnie stąd czerpią informacje niezbędne do przygotowania Cię do egzaminu. Tzn powinni. Rozporządzenie do pobrania pod artykułem.

Nie musisz się zgadzać z egzaminatorem

Z decyzją egzaminatora nie musisz się zgadzać – możesz odwołać się od wyniku egzaminu, jeśli uznasz, że jest dla Ciebie krzywdząca, ale to już zupełnie inna historia:

Jak skutecznie odwołać się od wyniku egzaminu na prawo jazdy?

Do pobrania

[wpdm_package id=’3160′] [wpdm_package id=’3136′]

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com