Skip to main content

1 stycznia 2024 zmieniły się zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Wszystko wskazuje na to, że nowe zasady zostaną zmienione. Dlaczego? Bo do egzaminacyjnego rozporządzenia wkradło się kilka dziwnych błędów.

Zmiany w egzaminach od 1.01.2024

Podstawowe zmiany zaprezentowane są w tym filmie:

Problem jednak w tym, że do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (…) wkradło się kilka błędów:

@grzegorzinstruktor Jak bedzie wyglądał egzamin na prawomjazdy w 2024 roku? #prawojazdy #testynaprawojazdy #egzaminnaprawojazdy #naukajazdy ♬ dźwięk oryginalny – grzegorzinstruktor

Kolejne zmiany w rozporządzeniu

21 grudnia 2023 do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Jakie zmiany są planowane?

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 2659) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w tabeli nr 1 w poz. 6 w kolumnie trzeciej: „Kategorie prawa jazdy” po wyrazie
„AM” dodaje się symbol „*”;

…czyli “górki” motorowerem robić nie musimy 🙂 
b) w tabeli nr 3 w poz. 4 w kolumnie trzeciej: „Kryteria oceny” wprowadzenie do
wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:”;

…czyli nie będzie sprzęgania w kategorii C
2) w załączniku nr 12 do rozporządzenia wyrazy „Format: 10,5 x 14,8 mm (A6)”, zastępuje
się wyrazami „Format: 105 x 148 mm (A6)”.

…czyli legitymacja egzaminatorska będzie miała znacznie większy rozmiar niż mały znaczek pocztowy 🙂

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com