Skip to main content

Środowisko nauki jazdy chce zlikwidowania konieczności zaliczania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym. Ministerstwo nie mówi “nie”. Będzie rewolucja w egzaminach na prawo jazdy?

Koniec z z jazdą pasem ruchu na placu WORD?

Podczas spotkania przedstawicieli organizacji zrzeszających instruktorów i ośrodki szkolenia, z kierownictwem Departamentu Transportu Drogowego które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa omawiano możliwość zmiany sposobu zatrudniania instruktorów a także możliwość rezygnacji z części zadań egzaminacyjnych realizowanych na placu manewrowym. Dokładnie chodzi o zadanie egzaminacyjne “jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu”. Pozostała część zadań egzaminacyjnych, a więc “sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy” oraz “ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu” nadal wykonywana byłaby na placu manewrowym.

nauka jazdy

Egzaminator na etapie wykonywania zadań na placu manewrowym WORD ma możliwość sprawdzenia umiejętności panowania nad pojazdem i eliminuje z ruchu drogowego osoby, które takich umiejętności nie posiadają, z drugiej strony… Przejechanie przez linię wyznaczająca pas ruchu wcale nie musi oznaczać, że osoba egzaminowana nie panuje nad pojazdem. Prawdą jest jednak, że zdecydowaną mniejszość stanowią osoby które oblewają egzamin wskutek poważnego braku panowania nad pojazdem.

Oblewają plac

Często oblanie egzaminu jest skutkiem niewłączenia odpowiednich do warunków atmosferycznych świateł bądź nieprawidłowe zatrzymanie się w polach zatrzymania. Przypominamy, że w 2016 roku zmieniły się delikatnie zadania egzaminacyjne na placu WORD. Delikatna zmiana może mieć jednak decydujące znaczenie w wyniku egzaminu na prawo jazdy.

Ministerstwo nie mówi “nie”

…a nawet przychyla się do pomysłu liwidacji części zadań na placu manewrowym. Czy jazda pasem ruchu zostanie faktycznie wykreślona z puli zadań egzaminu na prawo jazdy?

źródło: Portal Nauki Jazdy

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com