Skip to main content

Miały być ułatwienia w zdaniu egzaminu na prawo jazdy, jednak nowa tabela błędów, których popełnienie skutkować będzie przerwaniem egzaminu zaostrza wymagania egzaminacyjne.

Co ciekawe, jeśli nowa rozporządzenie wejdzie w życie, a wejdzie prawie na pewno, stworzenie potencjalnego zagrożenia będzie sytuacją dającą podstawy do przerwania egzaminu na prawo jazdy.

Nowe przepisy przewidują obligatoryjne przerwanie egzaminu na prawo jazdy, w przypadku popełnienia któregoś z niżej wymienionych błędów. Dziś jak wiadomo egzaminator może w takiej sytuacji uznać błąd podczas wykonywania zadania, lub egzamin przerwać. Czytaj: Jak oceniają egzaminatorzy?

1 Jest Spowodowanie kolizji drogowej
Będzie Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2 Jest Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
Będzie Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Jest Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim
Będzie Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Jest Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu
Będzie Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Jest Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho­dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
Będzie Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6 Jest Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia
Będzie Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7 Jest Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
Będzie Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8 Jest Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,

8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

Będzie Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,

8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9 Jest Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,

9.2 „zakaz wjazdu”,

9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy…”*,

9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7 „linia podwójna ciągła”

Będzie 9 Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,

9.2 „zakaz wjazdu …”,*)

9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy…”,*)

9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,

9.7 „linia podwójna ciągła”,

9.8 „zakaz ruchu”.

10 Jest Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,

10.2 pojazdom szynowym,

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania

Będzie Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

0.1 na skrzyżowaniu,

10.2 pojazdom szynowym,

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania.

11 Jest Naruszenie zakazu zawracania
Będzie Naruszenie zakazu zawracania.
12 Jest Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h
Będzie Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Jest Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania
Będzie Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14 Jest Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

Będzie Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15 Jest Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”
Będzie Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
16 Jest Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
Będzie Wyprzedzanie z niewłaściwej strony
17 Jest
Będzie Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Czytaj więcej: Duże zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Znamy najnowsze pomysły rządu

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com