Egzamin na prawo jazdy oblejesz także za zbyt wolną jazdę

 

Egzamin na prawo jazdy można oblać za zbyt wolną jazdę. Mało tego – poruszanie się ze zbyt małą prędkością jest po prostu wykroczeniem.

Zbyt wolna jazda, podobnie jak zbyt szybka może być po prostu niebezpieczna i jest podstawą do ukarania. Dlaczego?

Kierujący pojazdem jest obowiązany jest (…) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym

Za złamanie tej zasady karę przewiduje kodeks wykroczeń:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

Jaki mandat?

Policja, lub inny uprawniony organ, za zbyt wolną jazdę może wymierzyć karę w wysokości od 50 do 200 zł. W gratisie otrzymasz 2 pkt karne.

Czytaj: Egzamin na prawo jazdy – na jakich światłach?

Czytaj też