Skip to main content

Parkowanie prostopadłe, równoległe czy skośne? Jakie są rodzaje parowanie podczas egzaminu na prawo jazdy i kiedy egzaminator tego manewru nie zaliczy?

Parkowanie na egzaminie

Rodzaje egzaminacyjnego parkowania określa rozporządzenie regulujące zasady i przebieg egzaminu na prawo jazdy. Zgodnie z nim podczas egzaminu na prawo jazdy czeka cię:

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):

  • prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik. W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

Przytoczony wyżej przepis oznacza, że podczas egzaminu wykonujesz tylko jeden rodzaj parkowania

…z jednym wyjątkiem.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania równoległego egzaminator może polecić wykonanie tego manewru w innym miejscu, a w razie braku możliwości znalezienia odpowiedniego miejsca dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

 

Parkowanie tyłem na egzaminie

Czyli parkowanie równoległe 🙂

Parkowanie prostopadłe na egzaminie

Parkowanie skośne na egzaminie

Kiedy korekta a kiedy powtórka zadania?

Korekta przysługuje ci do chwili zakończenia parkowania. Możesz ją wykonać w dowolnym momencie parkowania, a więc nie tylko wówczas gdy już stoisz w miejscu parkingowym, ale także (a może i przede wszystkim) w chwili wjeżdżania tam, gdy widzisz, że „coś nie tak”, czyli kontynuując parkowanie obranym torem jazdy nie jesteś już w stanie poprawnie zaparkować.

Powtórka zadania ma miejsce wtedy, gdy parkowanie zostało już zakończone, ale zostało przeprowadzone źle. W ramach powtórki wykonujesz całe zadanie od początku do końca.

http://naukajazdy-zamosc.pl/parkowanie-egzaminie-egzaminator-cie-obleje/

Zaparkowanie to jeszcze nie koniec manewru

Z parkowaniem jest niemal tak jak z lotem samolotem. Najniebezpieczniejszy moment podróży samolotem nie nie sam lot, a jego końcówka, czyli lądowanie. W odniesieniu do parkowania najniebezpieczniejsze egzaminacyjnie jest… wyjazd z parkowania, szczególnie z parkowania skośnego, kiedy widoczność z tyłu pojazdu i po jego bokach jest mocno ograniczona.

Pamiętaj, że wyjeżdżając z parkingu jesteś włączającym się do ruchu.

Korekta czy powtórka parkowania?

Pamiętaj, że:
  • Jeśli parkowanie wykonasz nieprawidłowo – przysługuje ci powtórka wykonania tego zadania
  • Do każdego parkowania przysługuje ci jedna korekta
  • Korekta parkowania przysługuje ci dopóki dopóty, dopóki twoje parkowanie nie zostało zakończone. Kiedy parkowanie jest zakończone? Czytaj dalej.
  • Niezaliczenie parkowania nie wyklucza możliwości dalszej jazdy, pomimo tego, że wynik egzaminu i tak jest już przesądzony. Nie dotyczy to sytuacji w której doszło do przerwania egzaminu wskutek stworzenia zagrożenia.

Jak zrobić korektę?

Jak zostało napisane wcześniej, korektę możesz zrobić dopóty, dopóki Twoje parkowanie nie zostało zakończone. Możesz jej dokonać w dowolnym momencie parkowania, a więc nie tylko wówczas gdy już stoisz w miejscu parkingowym, ale także (a może i przede wszystkim) w chwili wjeżdżania tam, gdy widzisz, że „coś nie tak”, czyli kontynuując parkowanie obranym torem jazdy nie jesteś już w stanie poprawnie zaparkować.

Korekta przy parkowaniu to nie wyjazd / podjazd o 20-30 cm! Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ujechać o całą długość samochodu, czy nawet więcej, do punktu, z którego ponowienie  parkowania da szansę na poprawne wykonanie tego manewru. Ma to szczególnie ważne znaczenie podczas parkowania równoległego, gdy stojący na ukos samochód bardzo trudno jest wyprostować na krótkim odcinku drogi.

Nie ma najmniejszego powodu do kontynuowania parkowania, które skazane jest na porażkę i zgłaszania zakończenia wykonywania tego manewru wiedząc, że jest on wykonany nieprawidłowo.

Kiedy parkowanie jest zakończone?

Bardzo często, jeśli nie prawie zawsze parkowanie jest zakończone z chwilą… zakomunikowania egzaminatorowi o jego wykonaniu. Zatem widząc kompletnie skopane parkowanie nie mów, że zostało ukończone – w ten sposób pakujesz się w pułapkę, z której w nerwach egzaminacyjnych trudno już wyjść.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com