Skip to main content

Podczas części praktycznej egzaminu na prawo jazdy masz do wykonania zawracanie. Tak naprawdę to musisz wykonać – prawidłowo oczywiście – dwa rodzaje tego manewru.

Zapoznaj się z wszystkimi zadaniami egzaminacyjnymi.

Opis wykonania poszczególnych zadań egzaminacyjnych znajdziesz na kanale Ministerstwo Nauki Jazdy.

Egzamin na prawo jazdy: Jak zrobić zatrzymanie w wyznaczonym miejscu?

1. Zawracanie na skrzyżowaniu

Paradoksalnie wykonanie samego manewru może być równie kłopotliwe, co… znalezienie skrzyżowania. I tu kłania się ten nudny wykład z podstawowych pojęć, gdzie instruktor tłumaczył czym jest skrzyżowanie. Ustalmy – skrzyżowanie to:

przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Zakładamy jednak, że potrafisz rozpoznać skrzyżowanie od dojazdu do Biedronki i nie mylisz zawracania ze skręceniem w lewo, co wcale tak rzadko się nie zdarza.

Poniżej zawracanie w miejscach spełniających definicję skrzyżowania…

…i zupełnie trywialne zawracanie na rondzie (trywialne, o ile nie pomyli się wam ze skręceniem w lewo 😀 )

2. Zawracanie z użyciem biegu wstecznego

Manewr dotyczy prawa jazdy kat. B i B1. Wykonujesz go na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej. Podczas jego wykonywania masz możliwość wykorzystania infrastruktury drogowej (min bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki), a miejsce do jego przeprowadzenia wyznacza egzaminator.

Zawracanie musi odbyć się z zachowaniem zasad ruchu drogowego. Pamiętać więc trzeba o sygnalizowaniu zamiaru zmiany kierunku jazdy (do przodu i do tyłu, zasadach włączania się do ruchu – wykonując zawracanie jesteś przecież włączającym się do ruchu, itp.

Czy egzaminator może kazać zawrócić na zakazie?

Nie może.

Może jednak wydać komendę do zawrócenia na skrzyżowaniu w najbliższym możliwym miejscu. Twoim zadaniem będzie więc wybór tego miejsca, gdzie zawracanie będzie możliwe. O zakazach zawracania czytaj tutaj: Gdzie nie można zawracać? Wbrew pozorom przepisów zakazujących jest całkiem sporo.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com