Skip to main content

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy jest przeprowadzany w formie pisemnego testu. Ile punktów trzeba mieć alby zaliczyć testy na prawo jazdy?. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

– 20 pytań z wiedzy podstawowej:

  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
Pytania są zadawane na podstawie sytuacji z krótkiego filmu lub zdjęcia. Możliwe odpowiedzi tylko „tak”, lub „nie”. Na zapoznanie się z treścią jest 20 sekund, na odpowiedź 15 sekund.

– 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi w części specjalistycznej jest 50 sekund. Po tym czasie system przeskakuje do kolejnego pytania i nie ma już możliwości powrotu na sprawdzenie lub korektę odpowiedzi.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź oraz przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a)       3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b)       2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)       1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Suma punktów możliwych do uzyskania podczas części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów. Czas trwania teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Zobacz testy identycznie jak w Ośrodkach egzaminowania.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com