Egzamin to nie sąd kapturowy: możesz się odwołać

 

Nieporozumienie, niezrozumienie, brak płaszczyzny porozumienia – mogą skutkować negatywną oceną. “Nikt nie jest mądrzejszy od mądrości”, więc jeśli jesteś przekonany o poprawności swojego postępowania (lub nie-poprawności egzaminatora) – masz prawo głosu. Przecież tak chcesz jeździć…

person-897403_960_720

Podstawę do złożenia skargi daje ustawa o kierujących pojazdami

Art. 68. Ustawy

Postępowanie w sprawie skargi dotyczącej egzaminu państwowego
1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
1a. Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego ust. 1 albo art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg.
Skargi zgłasza się w ciągi 14 dni od dnia, w którym został przeprowadzony egzamin na prawo jazdy  do właściwego organu nadzorującego (Urząd Marszałkowski) za pośrednictwem dyrektora WORD. Dla WORD Warszawa nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców  sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.testynakomorke 

Czytaj też