Skip to main content

Egzamin nie musi odbywać się pojazdem ośrodka egzaminowania, może on odbyć się dowolnym pojazdem – na przykład pojazdem nauki jazdy, a więc takim na jakim odbywało się szkolenie.

Możliwość taką daje ustawa z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Egzamin praktyczny  egzaminu państwowego na prawo jazdy może być, na wniosek i koszt osoby egzaminowanej prowadzony na pojeździe wskazanym przez ośrodek szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Przeprowadzenie egzaminu w tym trybie musi być poprzedzone złożeniem stosownego wniosku.

Dodatkowo ośrodek szkolenia kierowców powinien złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego. Oświadczenie powinno zawierać:

  • Nazwę OSK (pieczęć nagłówkowa),
  • Imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
  • Numer ewidencyjny OSK,
  • Nr rejestracyjny pojazdu,
  • Markę pojazdu,
  • Podpis osoby uprawnionej do wystawiania oświadczenia,
  • telefon kontaktowy do OSK.

Pobierz wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego pojazdem nauki jazdy.

Nauka jazdy może oczywiście odmówić udostępnienia pojazdu, musi jednak to zrobić nie później niż 5 dni przed terminem egzaminu. Jeśli taka odmowa zostanie złożona później, lub OSK nie udostępnił pojazdu, uznaje się, że osoba egzaminowana nie przystąpiła do egzaminu.

Pojazd nauki jazdy powinien być wyposażony w urządzenia do zapisu dźwięku i obrazu oraz spełniać warunki dla pojazdu szkoleniowego – min dodatkowe pedały, lusterka a także aktualne ubezpieczenie komunikacyjne

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com