Skip to main content

Czym egzamin wewnętrzny zdawany w nauce jazdy różni się od państwowego zdawanego w ośrodku egzaminacyjnym? Czy egzamin wewnętrzny jest obowiązkowy?Zanim staniesz przed obliczem egzaminatora musisz przejść szkolenie w nauce jazdy i zdać egzaminy teoretyczne. Podobnie jak w przypadku państwowego egzaminu na prawo jazdy, przyjdzie Ci zdać dwa egzaminy z części

1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;

2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu – jeżeli jest wymagana.

Czy egzamin teoretyczny w WORD jest inny jak w OSK?

Egzamin teoretyczny musi być taki sam jak egzamin państwowy. Nauka jazdy powinna przeprowadzać go z wykorzystaniem tej samej bazy pytań, zatem testy na prawo jazdy wykorzystane na egzaminie wewnętrznym powinny być identyczne jak te w WORD:

Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego.

Arkusz egzaminacyjny

Wynik egzaminu teoretycznego – wydruk z systemu realizującego egzamin wewnętrzny pozostaje w dokumentacji nauki jazdy:

Informację o wyniku części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczbie popełnionych błędów oraz dacie przeprowadzenia egzaminu, podpisaną przez instruktora lub wykładowcę, który przeprowadził część teoretyczną egzaminu wewnętrznego, i osobę szkoloną, umieszcza się w dokumentacji kandydata na kierowcę.

Oblany egzamin wewnętrzny

Jeśli nie uda Ci się zdać egzaminu wewnętrznego, należy ustalić kolejny termin podejścia. Warto jednak zastanowić się, czy kolejne podejście do egzaminu bez poprawienia swoich umiejętności jest zasadne.

Testy na prawo jazdy: mity i kity (głównie)

Egzamin wewnętrzny możesz zdać na zdamyto.com

Moduł egzaminu wewnętrznego udostępnia zdamyto.com. Testy na prawo jazdy oferowane przez ten serwis zawierają pełną oficjalną bazę egzaminacyjną.

Egzamin z teorii: jakie pytania?

Testy na prawo jazdy nie są zbiorem przesadnie trudnych pytań, czasami – delikatnie mówiąc – można natknąć się na kilka podchwytliwych, lub pozornie takich samych. Aby pokonać przeciwnika należy dokładnie go poznać. Dokładnie.

Dokładnie wszystkie aktualne pytania jakie mogą pojawić się na egzaminach państwowych są dostępne na ZdamyTo. Słowo w słowo to samo, a także identyczne filmy i zdjęcia.

Na rozwiązanie testu podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy masz 25 minut. Jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jednej kategorii prawa jazdy czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy.

Pamiętaj, że:

 • Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna w każdym pytaniu.
 • Nie możesz cofnąć się do wcześniejszych pytań.
 • Projekcja filmu dla każdego z pytań odbywa się tylko raz.
 • Film kończy się stop klatką która jest wyświetlana przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu na udzielenie odpowiedzi samoczynnie następuje wyświetlenie następnego pytania.

Ile jest pytań w egzaminie teoretycznym?

Test na prawo jazdy składa się z 32 pytań:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.

W zależności od znaczenia pytania dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego odpowiedzi punktowane są 3, 2, 1 punktem. Brak odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.

Aby zdać egzamin musisz uzyskać 68 punktów z 74 możliwych.

Testy na prawo jazdy. Jakie pytania?

Testy na prawo jazdy skłądają się z dwóch części – podstawowej, wspólnej dla wszystkich kategorii, oraz specjalistycznej – każda z kategorii egzaminu na prawo jazdy ma swoją własną część specjalistyczną.

Część podstawowa testów na prawo jazdy (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK/NIE
 • pytania ilustrowane są filmami lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna testów na prawo jazdy (12 pytań):

 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział pytań:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)

Ile kosztuje egzamin teoretyczny? Zerknij do cennika WORD

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com