Egzaminator vs zdający: “Mowa jest źródłem nieporozumień”

 

Jeśli mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus, to kursanci są z Ziemi, a egzaminatorzy orbitują gdzieś w okolicy pierścieni Saturna. Ich mowa często jest źródłem nieporozumień a to może mieć decydujący w pływ na wynik egzaminu na prawo jazdy.

Od tego czy zrozumiesz egzaminatora zależy zależy sukces. W jaki sposób egzaminatorzy wydają komendy do zmiany kierunku jazdy? Okazuje się, że nie tylko „w prawo / w lewo”.

Podczas części egzaminu odbywającej się w ruchu miejskim musisz poprawnie wykonać szereg zadań egzaminacyjnych. No może nie do końca wszystko musisz wykonywać poprawnie, bowiem podczas wykonywania każdego z nich możesz popełnić błąd, a do parkowania przysługuje Ci dodatkowo korekta. Oczywiście nie tylko od poprawności wykonania zadań egzaminacyjnych zależeć będzie  Twój sukces. Egzaminatorzy WORD zwracają też uwagę na:

  • sposób wykonywania manewrów na drodze,
  • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
  • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
  • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
  • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Podczas egzaminu nie liczy się więc tylko ilość wykonanych poprawnie zadań, ale jakość jazdy, bowiem sam egzamin polega na wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym wspomnianych wyżej zadań egzaminacyjnych, które ustalonych w przepisach szczegółowych regulujących przebieg egzaminu.

http://wordzamosc.ministerstwonaukijazdy.pl/ciemnej-stronie-mocy-czyli-egzaminator-sie-uwzial/

Zrozumieć egzaminatora

Podczas egzaminu praktycznego zmiana kierunku jazdy odbywać  się będzie wielokrotnie – czy w celu wykonania zadania egzaminacyjnego „Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo”, czy pośrednio podczas wykonywania innych manewrów drogowych, przy których zmiana kierunku jazdy jest niezbędna (przejazdy przez skrzyżowania). Egzaminatorzy posługują się trzema rodzajami komend do zmiany kierunku jazdy:

  1. Na skrzyżowaniu (na najbliższym skrzyżowaniu…) proszę skręcić w lewo. Z pozoru prosta komenda może spowodować odrobinkę zamieszania w warunkach stresu egzaminacyjnego. Skręcenie na stację paliw, do sklepu czy innego obiektu przydrożnego będzie błędem egzaminacyjnym, bowiem uliczka prowadząca tam w świetle przepisów kodeksu drogowego skrzyżowaniem nie jest. Skrzyżowania zazwyczaj poprzedzają znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu, jeśli więc mijasz któryś z nich, możesz być pewien, że zbliżasz się do „najbliższego” skrzyżowania.
  2. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w kierunku… I tu pada nazwa miejscowości czy osiedla. Słysząc taką komendę stosujemy się wskazaniami znaków informacyjnych.
  3. Brak komendy. Zdarza się, że egzaminator podczas zbliżania się do skrzyżowanie nie wyda żadnej komendy. To żadna pułapka egzaminacyjna – kierować się wówczas należy znakami zakazu i/lub nakazu określającymi kierunek jazdy przez skrzyżowanie. Pamiętaj, że zignorowanie znaku zakaz wjazdu czy nakaz jazdy w określonym kierunku może być przyczyną przerwania egzaminu na prawo jazdy.

Oczywiście istnieje kilka „modyfikacji” powyższych komend, zasada tych trzech wymienionych pozostaje jednak ta sama. Zdarza się, że egzaminatorzy ułatwiając wam zadanie wydają komendę „w najbliższym możliwym miejscu”„na najbliższym skrzyżowaniu gdzie będzie możliwość skręcamy…”, wówczas wiadomo, że to najbliższe skrzyżowanie nie będzie możliwe do wykonania manewru. Egzaminatorzy mogą też wydać podwójną komendę do zmiany kierunku jazdy Taka komenda określa kierunek jazdy na dwóch kolejnych skrzyżowaniach. Taka komenda pozwoli Ci zająć odpowiedni pas ruchu do jazdy na drugim skrzyżowaniu i to już zaraz po opuszczeniu pierwszego.

W niektórych sytuacjach egzaminatorzy precyzują swoją komendę, np: „bezpośrednio za przystankiem autobusowym w prawo” itp. Egzamin na prawo jazdy to nie egzamin z topografii miasta, i nie masz obowiązku znać położenie wszystkich skrzyżowań w mieście.

Popełniasz błąd – egzaminator informuje Cię o tym

Jeśli popełniasz błąd – egzaminator niezwłocznie informuje Cię o tym:

egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;

…a po zakończonym egzaminie szczegółowo omawia z Tobą wynik egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania.

Pamiętaj, że jeśli nie zrozumiesz komendy – masz prawo do zapytania egzaminatora. Egzamin na prawo jazdy to nie sprawdzian ze słuchu i możesz czegoś zwyczajnie nie dosłyszeć albo nie zrozumieć.

 

Czytaj też