Egzaminy w WORD przeprowadzane są “niezgodnie z oczekiwaniami społecznymi”

 

Egzaminatorzy z łódzkiej Solidarności proponują Całkowite uniezależnienie egzaminatorów od WORD-ów. Proponują też zmiany w przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy.

Związkowcy zauważają, że głównym celem WORD-ów nie może być ilość przeprowadzonych egzaminów i jak największe wpływy finansowe. zaproponowane przez nich zmiany mają zapewnić egzaminatorom poszanowanie ich pracy, a kursantom komfort zdawania egzaminu.

Przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka nr 1165 przychylają się do rządowej propozycji zmian rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, proponują jednak aby egzaminatorowi przydzielano:

  • nie więcej niż 8 egzaminów praktycznych na kategorię „B” i „B1” „A” i „A1” „A2” oraz AM  prawa jazdy w ciągu doby i maksymalnie 1 egzamin praktyczny w ciągu godziny,
  • nie więcej niż 6 egzaminów praktycznych na kategorię„C” i „C1” „D” i „D1” „B+E” „T” prawa jazdy w ciągu doby i maksymalnie 1 egzamin praktyczny w ciągu godziny,
  • nie więcej niż 5 egzaminów praktycznych na kategorię„C+E” i D+E prawa jazdy w ciągu doby w ciągu doby i i maksymalnie 1 egzamin praktyczny w 45 minut

Egzaminy przeprowadzane są niezgodnie z oczekiwaniami społecznymi

Przedstawiciele łódzkiej Solidarności uważają, że zatrudnienie egzaminatorów przez dyrektorów WORD powoduje, że egzaminy na prawo jazdy przeprowadzane są niezgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a sami dyrektorzy będący ich przełożonymi wydają polecenia, które często odnoszą się do procedury stosowania prawa przez i “zmierzają do narzucanie wykładni przepisów prawnych”.

Straciła prawo jazdy bo… egzamin trwał za krótko

Obecnie czas oczekiwania na egzamin praktyczny w zakresie kategorii B prawa jazdy w zależności od ośrodka ruchu drogowego wynosi od jednego dnia do 3 tygodni.

 

Czytaj też