Skip to main content

Nauka jazdy

O której najlepiej zdawać egzamin?

Najlepsza godzina na egzamin praktyczny to taka, w której jesteś najbardziej wypoczęty i skoncentrowany. Ważne jest, aby mieć w sobie dużo energii, aby móc sprostać wyzwaniom jazdy w różnych warunkach drogowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Najlepsza godzina na zdawanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy: Tajemnice biologii i sztuki szkolenia.

Porę egzaminu najlepiej jest ustalić samodzielnie, w oparciu o wiedzę na temat funkcjonowania własnego organizmu.

Niedługo zdaję prawo jazdy w WORD… Jakieś porady?

Egzamin na prawo jazdy jest taki sam w całym kraju. Jeśli egzamin wewnętrzny został zaliczony pozytywnie, a twój instruktor nauki jazdy nie ma żadnych uwag co do Twojej jazdy, to nie masz się czym przejmować. Dobry instruktor nie dopuści do egzaminu osoby nieprzygotowanej. Niemniej te parę rad ułatwi Ci zdanie egzaminu praktycznego:

 • Dobrze przygotuj się do egzaminu teoretycznego. Przyswojenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego jest niezbędne do zdania egzaminu. Pomogą Ci w tym liczne aplikacje i strony internetowe, które oferują testy i ćwiczenia.
 • Praktycznie ćwicz jazdę samochodem. Im więcej będziesz jeździł, tym pewniej poczujesz się za kierownicą. Podczas jazd nauki jazdy zwracaj uwagę na wskazówki instruktora i staraj się je wykonywać.
 • Przed egzaminem praktycznym odpocznij i się zrelaksuj. Stres może negatywnie wpłynąć na Twoją koncentrację i umiejętności.

Na egzaminie praktycznym:

 • Wysłuchaj uważnie instrukcji egzaminatora. 
 • Jedź bezpiecznie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Aby zdać egzamin, wystarczy pojechać poprawnie, a nie idealnie.
 • Traktuj egzamin jako kolejną jazdę.
 • Nie skupiaj się na błędach.

Co zabrać ze sobą na egzamin?

Dokument tożsamości, chyba, że zdajesz egzamin na prawo jazdy kat A, A1, A2 czy AM – wówczas musisz zapewnić sobie odpowiedni strój motocyklowy.

Jakie dokument tożsamości jest honorowany na egzaminie państwowym?

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1);
 • kartę pobytu;
 • paszport lub inny dokument podróży;
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 • zgodę na pobyt tolerowany;
 • dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.5)), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.

Egzamin teoretyczny

Czy mogę uczyć się teorii na prawo jazdy samodzielnie?

Możesz.

Taka opcja kursu nauki jazdy jest szybsza – zaoszczędzasz 30 h wykładów ucząc się w domu i samodzielnie przystępując do egzaminu państwowego z teorii, a sam kurs w nauce jazdy ogranicza się do szkolenia praktycznego i szkolenia z pierwszej pomocy.

Jak to wygląda?

 • wyrabiasz PKK,
 • uczysz się samodzielnie teorii w domu,
 • zdajesz egzamin państwowy z teorii,
 • zapisujesz się do nauki jazdy, przechodzisz szkolenie z praktyki i pierwszej pomocy,
 • zdajesz egzamin wewnętrzny z praktyki,
 • zdajesz egzamin państwowy z praktyki.

Wszystkie niezbędne materiały znajdziesz na zdamyto.com.

Czy mogę zmienić termin egzaminu teoretycznego?

Możesz.

…ale najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem tego egzaminu

Przed egzaminem zapoznaj się z całą bazą egzaminacyjną na zdamyto.com.

Czy na egzaminie wewnętrznym z teorii są takie same pytania, jak na egzaminie państwowym?

Tak powinno być.

Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny części teoretycznej egzaminu wewnętrznego oraz czas jego przeprowadzenia są zgodne ze sposobem przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego.

Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Od 24 sierpnia 2014 egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo.

Oznacza to, że jeśli Twój egzamin teoretyczny został zdany przed tą datą, a do tej pory nie został zdany egzamin praktyczny – egzamin teoretyczny utracił swoją ważność i musisz go zdać ponownie.

Zapoznaj się z aktualną bazą egzaminacyjną na zdamyto.com.

Ile mam czasu na poszczególne pytania w teście na prawo jazdy?

To zależy od części testu.

 • W części podstawowej na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
 • W części specjalistycznej na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana, będąca osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 20):

 • Na przeczytanie treści pytania w części podstawowej ma 40 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
 • Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi, w części specjalistycznej ma 75 sekund,

Jak długo trwa egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Dla osoby egzaminowanej, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 20) czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 40 minut.

Czas egzaminu może zostać wydłużony

Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

W takim przypadku,

 • czas egzaminu wydłuża się o 25 minut,
 • dla osób egzaminowanych, będących osobami uprawnionymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), czas egzaminu wydłuża się o 40 minut.

…‒ dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

Egzamin praktyczny

O której najlepiej zdawać egzamin?

Najlepsza godzina na egzamin praktyczny to taka, w której jesteś najbardziej wypoczęty i skoncentrowany. Ważne jest, aby mieć w sobie dużo energii, aby móc sprostać wyzwaniom jazdy w różnych warunkach drogowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Najlepsza godzina na zdawanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy: Tajemnice biologii i sztuki szkolenia.

Porę egzaminu najlepiej jest ustalić samodzielnie, w oparciu o wiedzę na temat funkcjonowania własnego organizmu.

Czy mogę zmienić termin egzaminu praktycznego?

Tak, ale najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Niedługo zdaję prawo jazdy w WORD… Jakieś porady?

Egzamin na prawo jazdy jest taki sam w całym kraju. Jeśli egzamin wewnętrzny został zaliczony pozytywnie, a twój instruktor nauki jazdy nie ma żadnych uwag co do Twojej jazdy, to nie masz się czym przejmować. Dobry instruktor nie dopuści do egzaminu osoby nieprzygotowanej. Niemniej te parę rad ułatwi Ci zdanie egzaminu praktycznego:

 • Dobrze przygotuj się do egzaminu teoretycznego. Przyswojenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego jest niezbędne do zdania egzaminu. Pomogą Ci w tym liczne aplikacje i strony internetowe, które oferują testy i ćwiczenia.
 • Praktycznie ćwicz jazdę samochodem. Im więcej będziesz jeździł, tym pewniej poczujesz się za kierownicą. Podczas jazd nauki jazdy zwracaj uwagę na wskazówki instruktora i staraj się je wykonywać.
 • Przed egzaminem praktycznym odpocznij i się zrelaksuj. Stres może negatywnie wpłynąć na Twoją koncentrację i umiejętności.

Na egzaminie praktycznym:

 • Wysłuchaj uważnie instrukcji egzaminatora. 
 • Jedź bezpiecznie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Aby zdać egzamin, wystarczy pojechać poprawnie, a nie idealnie.
 • Traktuj egzamin jako kolejną jazdę.
 • Nie skupiaj się na błędach.

Czy warto wykupić jazdę w dniu egzaminu praktycznego?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, tak samo, jak nikt nie doradzi Ci o której godzinie najlepiej jest zdawać egzamin praktyczny na prawo jazdy.

Zanim zdecydujesz się na wykupienie jazd w dniu egzaminu podpowiedz sobie na pytanie co chcesz osiągnąć tymi jazdami?

Egzamin na prawo jazdy to dość stresujący moment, więc lepiej przystąpić do niego ze świeżym, wypoczętym ciałem i umysłem. Jazda w dniu egzaminu może stanowić dodatkowe, niepotrzebne obciążenie dla Ciebie.

Zdecydowanej większości osób egzaminowanych jazda w dniu egzaminu bardziej przeszkadza niż pomaga, ale może Ty jesteś w mniejszości? Nikt nie zna lepiej Twojego organizmu niż Ty sam/a. Więc decyzja należy wyłącznie od Ciebie.

O ile można przekroczyć prędkość na egzaminie?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 20 km/h traktowane jest jako błąd.

Jeśli jednak przekroczysz prędkość o więcej niż 20 km/h, wówczas egzaminator przerwie Twój egzamin wystawiając wynik negatywny.

Czytaj też: Kiedy egzaminator przerwie egzamin?

Kodeks drogowy

O której najlepiej zdawać egzamin?

Najlepsza godzina na egzamin praktyczny to taka, w której jesteś najbardziej wypoczęty i skoncentrowany. Ważne jest, aby mieć w sobie dużo energii, aby móc sprostać wyzwaniom jazdy w różnych warunkach drogowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Najlepsza godzina na zdawanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy: Tajemnice biologii i sztuki szkolenia.

Porę egzaminu najlepiej jest ustalić samodzielnie, w oparciu o wiedzę na temat funkcjonowania własnego organizmu.

Niedługo zdaję prawo jazdy w WORD… Jakieś porady?

Egzamin na prawo jazdy jest taki sam w całym kraju. Jeśli egzamin wewnętrzny został zaliczony pozytywnie, a twój instruktor nauki jazdy nie ma żadnych uwag co do Twojej jazdy, to nie masz się czym przejmować. Dobry instruktor nie dopuści do egzaminu osoby nieprzygotowanej. Niemniej te parę rad ułatwi Ci zdanie egzaminu praktycznego:

 • Dobrze przygotuj się do egzaminu teoretycznego. Przyswojenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego jest niezbędne do zdania egzaminu. Pomogą Ci w tym liczne aplikacje i strony internetowe, które oferują testy i ćwiczenia.
 • Praktycznie ćwicz jazdę samochodem. Im więcej będziesz jeździł, tym pewniej poczujesz się za kierownicą. Podczas jazd nauki jazdy zwracaj uwagę na wskazówki instruktora i staraj się je wykonywać.
 • Przed egzaminem praktycznym odpocznij i się zrelaksuj. Stres może negatywnie wpłynąć na Twoją koncentrację i umiejętności.

Na egzaminie praktycznym:

 • Wysłuchaj uważnie instrukcji egzaminatora. 
 • Jedź bezpiecznie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Aby zdać egzamin, wystarczy pojechać poprawnie, a nie idealnie.
 • Traktuj egzamin jako kolejną jazdę.
 • Nie skupiaj się na błędach.

Po egzaminie

O której najlepiej zdawać egzamin?

Najlepsza godzina na egzamin praktyczny to taka, w której jesteś najbardziej wypoczęty i skoncentrowany. Ważne jest, aby mieć w sobie dużo energii, aby móc sprostać wyzwaniom jazdy w różnych warunkach drogowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: Najlepsza godzina na zdawanie egzaminu praktycznego na prawo jazdy: Tajemnice biologii i sztuki szkolenia.

Porę egzaminu najlepiej jest ustalić samodzielnie, w oparciu o wiedzę na temat funkcjonowania własnego organizmu.

Niedługo zdaję prawo jazdy w WORD… Jakieś porady?

Egzamin na prawo jazdy jest taki sam w całym kraju. Jeśli egzamin wewnętrzny został zaliczony pozytywnie, a twój instruktor nauki jazdy nie ma żadnych uwag co do Twojej jazdy, to nie masz się czym przejmować. Dobry instruktor nie dopuści do egzaminu osoby nieprzygotowanej. Niemniej te parę rad ułatwi Ci zdanie egzaminu praktycznego:

 • Dobrze przygotuj się do egzaminu teoretycznego. Przyswojenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego jest niezbędne do zdania egzaminu. Pomogą Ci w tym liczne aplikacje i strony internetowe, które oferują testy i ćwiczenia.
 • Praktycznie ćwicz jazdę samochodem. Im więcej będziesz jeździł, tym pewniej poczujesz się za kierownicą. Podczas jazd nauki jazdy zwracaj uwagę na wskazówki instruktora i staraj się je wykonywać.
 • Przed egzaminem praktycznym odpocznij i się zrelaksuj. Stres może negatywnie wpłynąć na Twoją koncentrację i umiejętności.

Na egzaminie praktycznym:

 • Wysłuchaj uważnie instrukcji egzaminatora. 
 • Jedź bezpiecznie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Aby zdać egzamin, wystarczy pojechać poprawnie, a nie idealnie.
 • Traktuj egzamin jako kolejną jazdę.
 • Nie skupiaj się na błędach.
Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com