FAQ

Ile punktów karnych za..?

Jak długo ważna jest teoria?
 

Egzamin teoretyczny ważny jest dziś bezterminowo, liczy się jednak data zdania tej części egzaminu.

Teoria ważna bezterminowo – także dla tych, którzy zdali przed 24 sierpnia 2014


Jak wygląda egzamin wewnętrzny z teorii
 

Egzamin wewnętrzny to obowiązkowa część szkolenia w nauce jazdy. O egzaminie wewnętrznym z teorii poczytasz tutaj: Egzamin wewnętrzny w OSK: Czym różni się od państwowego?


Na jakich światłach jeździmy?
 

Jazda na niewłaściwych światłach (lub bez świateł) może skończyć się wynikiem negatywnym egzaminu. Odpowiednie światła trzeba już włączyć przed jazdą po pasie ruchu.

Czytaj Egzamin praktyczny na prawo jazdy: na jakich światłach?


Leki uspokajające a egzamin – warto brać?
 

Przyjmowanie leków uspokajających przed egzaminem na prawo jazdy nie jest wskazane. Poczytaj: Tabletki uspokajające na egzamin: Jakie warto brać?


Jak wygląda karta egzaminacyjna na prawo jazdy?
 

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu na prawo jazdy, którego wzór określa „rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”.

Opis arkusza egzaminacyjnego 


Po jakim czasie przedawnia się kurs na prawo jazdy?
 

O ważności kursu nauki jazdy czytaj tutaj: Jak długo ważny jest kurs nauki jazdy?


Czy kurs na prawo jazdy przepada?
 

Obecnie kurs na prawo jazdy ważny jest bezterminowo, liczy się jednak data jego ukończenia. W niektórych przypadkach kurs nauki jazdy trzeba będzie powtórzyć. Jak długo ważny jest kurs nauki jazdy?


Co oznaczja skróty BAS, ABS, ESP?
 

To systemy bezpieczeństwa stosowane w dzisiejszych pojazdach.

Więcej na ten temat: ABS, ASR, ESP, EBD, TCS… czyli co to do cholery oznacza?


Ile mam czasu na zdanie egzaminu praktycznego?
 

Twój czas w jakim chcesz przystąpić do egzaminu praktycznego nie jest limitowany. Obowiązujący okres ważności egzaminu teoretycznego został bowiem zniesiony.


Ile zarabia instruktor nauki jazdy?
 

Zarobki instruktorów są zróżnicowane i zależne od miasta ale i samej nauki jazdy. O zarobki zapytaliśmy instruktorów w tej ankiecie: Ile zarabia instruktor nauki jazdy?


Jak zmienić naukę jazdy?
 

Naukę jazdy możesz zmienić w dowolnym momencie szkolenia. O zmianie nauki jazdy pisaliśmy tutaj: Czy mogę zmienić naukę jazdy w trakcie kursu?


Jak zmienić ośrodek egzaminowania?
 

Dokumenty możesz przesłać do innego WORD – nie ma rejonizacji ani konieczności zdawania egzaminu na prawo jazdy w określonym ośrodku egzaminacyjnym. Czytaj: Jak przenieść dokumenty do innego WORD?


Jak długo ważny jest numer PKK?
 

Numer PKK nie ma terminu ważności


Jak długo czeka się na prawo jazdy?
 

Okres oczekiwania na wydanie dokumentu prawa jazdy jest różny i zależny od wielu czynników. Jak długo czeka się na wydanie prawa jazdy?


Gdzie znajdę najbliższy ODTJ
 

Mapa Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy dostępna jest tutaj.

Adresy ODTJ znajdziesz tutaj.


Czy termin egzaminu muszę ustalić osobiście?
 

Nie.

Możesz zrobić to przez pełnomocnika. Wzór upoważnienia znajdziesz tutaj.

Egzamin na prawo jazdy możesz też ustalić za pośrednictwem platformy InfoCar przez internet. Nie wszystkie jednak ośrodki egzaminowania dają taką możliwość


Na czym polega egzamin wewnętrzny na prawo jazdy?
 

Egzamin wewnętrzny jest integralną częścią kursu nauki jazdy, a więc elementem za który poniosłeś/aś opłatę w ramach kursu nauki jazdy.

Zakres części teoretycznej i praktycznej egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy są identyczne jak egzaminie państwowym w ośrodku ruchu drogowego. Na egzaminie teoretycznym masz do rozwiązania ten sam test na prawo jazdy, a zadania egzaminu praktycznego są dokładnie te jak na egzaminie państwowym.

Egzamin wewnętrzny nie może być przeprowadzany na ostatniej godzinie szkolenia. Przeprowadza się go po ostatniej godzinie szkolenia.


Jakie dokumenty trzeba mieć ze sobą w WORD do ustalenia egzaminu?
 

Abu ustalić egzamin musisz mieć przy sobie

  • profil PKK (numer)
  • dowód tożsamości
  • potwierdzenie wniesienia opłaty

Dokumentem tożsamości jest:

  • dowód osobisty,
  • karta pobytu,
  • paszport.

Legitymacja szkolna, studencka itp. nie są uważane za dokument tożsamości.


Dlaczego za egzamin płacę więcej niż to wynika z oficjalnego cennika?
 

Opłata za egzamin pobierana jest zgodnie z cennikiem, który określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Agencje kasowe zlokalizowane w ośrodkach ruchu drogowego mogą jednak doliczać własne opłaty manipulacyjne za dokonanie opłaty za ich pośrednictwem.

Opłata manipulacyjna doliczana jest też w przypadku wnoszenia opłaty za pośrednictwem systemu InfoCar.


Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?
 

Za jazdę bez prawa jazdy ukarana może zostać osoba, która prowadziła pojazd jak i osoba, która go użyczyła. Reguluje to ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.
§3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

oraz

Art. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień, podlega karze grzywny.

Ukarany zostanie nie tylko ten, kto prowadzi pojazd bez prawa jazdy, ale także osoba (np rodzic), która użyczyła mu go.


Czy na kursie nauki jazdy mogę być zwolniony/a z zajęć z pierwszej pomocy?
 

Nie, nawet wówczas, gdy Twoje wykształcenie może dawać Ci możliwość samodzielnego przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, to przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia Cię z odbycia tych zajęć w nauce jazdy, choćbyś był ratownikiem medycznym czy lekarzem.


Jak ubrać się na egzamin motocyklowy?
 

W przeciwieństwie do kategorii B prawa jazdy, gdzie obowiązuje strój dowolny, w przypadku kat. A musisz stawić się w odpowiednim stroju. Na jazdę musisz więc przygotować:

  1. obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
  2. spodnie z długimi nogawkami,
  3. kurtkę z długimi rękawami zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski,
  4. rękawice zakrywające całe dłonie

Pozostałe elementy stroju, jak kamizelka, odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie udostępni Ci nauka jazdy lub WORD.

W praktyce przed kursem warto zaopatrzyć się we własny kask, także ze względów higienicznych.


Ile kosztuje egzamin na prawo jazdy?
 

Koszt egzaminu na prawo jazdy określony jest w cenniku urzędowym:

Aktualny cennik opłat za przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy poszczególnych kategorii:

Za co Cena
za część teoretyczną egzaminu państwowego; 30
za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM; 140
za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A; 180
za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B; 140
za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T; 170
za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E; 200
za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E; 245
za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”. 125

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Do ceny egzaminu na prawo jazdy mogą być doliczane opłaty manipulacyjne.