Film z egzaminu na prawo jazdy będzie mógł obejrzeć każdy?

Ostygły już emocje związane z okresem próbnym i zielonym listkiem, jednak pojawiają się inne pomysły. Jeden z nich dotyczy możliwości oglądania filmu z egzaminu. Możliwość ta miałaby być dostępna dla każdego zdającego egzamin na prawo jazdy. Stosownego projektu zmian w przepisach jeszcze nie ma ale kto wie..?

Takie rozwiązanie zaproponował Poseł Andrzej Kobylarz (Kukiz15). Propozycja polega na tym, aby filmów z egzaminu na prawo jazdy mieli dostęp wszyscy kursanci, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy nie:

Do mojego biura poselskiego zgłosiła się grupa instruktorów nauki jazdy, która zwróciła uwagę na problem, jakim jest brak dostępu osób zdających na prawo jazdy do nagrań z praktycznej części egzaminu w celach szkoleniowych.

Mając na uwadze dobre przygotowanie przyszłych kierowców, zwracam się do Pana z propozycją wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zmiana ta miałaby dotyczyć dostępu do nagrania z egzaminu na prawo jazdy bez potrzeby odwołania się od wyniku egzaminu i składania skargi. Wielokrotnie kursanci zdają sobie sprawę z popełnionego błędu i nie ma potrzeby się odwoływać ale nagranie z egzaminu mogłoby stanowić dla osoby szkolonej materiał dydaktyczny. Zdający miałby możliwość przeanalizowania swoich błędów i omówienia ich z instruktorem. Rozwiązanie te nie wiązałoby się to dużymi kosztami dla WORD, bo polegałoby na nagraniu filmu kursantowi na nośnik pendrive lub płytę CD na życzenie egzaminowanego, z klauzulą, że może wykorzystać ten film wyłącznie do własnych celów lub celów szkoleniowych.
Dodatkowo kolejnym elementem zmiany mogłaby być możliwość aby kursant mógł obejrzeć film z egzaminu po zalogowaniu się do Portalu OSK bez możliwości kopiowania filmu.
Dostęp do nagrań z egzaminu mógłby również poprawić wizerunek WORD i pokazać jak naprawdę wygląda praca egzaminatora. Transparentność i przejrzystość zawsze prowadzi do budowania zaufania i tak byłoby w tym przypadku.

Mając na uwadze potrzebę wyrażoną przez środowisko zarówno instruktorów nauki jazdy jak i kursantów oraz możliwość lepszego przygotowania osób zdających egzamin na prawo jazdy, zwracam się do Pana z następującym pytaniem:

Czy Pan Minister zamierza podjąć działania zmierzające do wprowadzenia w/w proponowanych zmian w rozporządzeniach, w celu polepszenia sytuacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami?

Minister transportu nie ustosunkował się jeszcze do tej poselskiej interpelacji.

Interpelacja nr 19746 do MIB w sprawie nieograniczonego dostępu osób zdających na prawo jazdy do nagrań z praktycznej części egzaminu. Zgłaszający: Andrzej Kobylarz

Co o tym sądzisz?