Fotoradary: będziesz mógł uchylić się od mandatu

…i to w dodatku legalnie, bez kombinowania. Umożliwi to nowelizowany kodeks postępowania karnego. 

Nowelizacja kpk przewiduje zmianę obecnie obowiązującego artykułu 183 §1 nadając mu brzmienie:

Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe

Obecnie cytowany przepis funkcjonuje w brzmieniu:

Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Wejście w życie nowelizacji kpk spowoduje, że właściciel pojazdu nie będzie miał obowiązku wskazania kierującego pojazdem – o ile mogłoby to narazić jego samego lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność za wykroczenie.

Druk nr 815 Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Co o tym sądzisz?