Skip to main content

Z projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika, że likwidacja ITD to tylko kwestia czasu.

W odpowiedzi na interpelację nr 6023 w sprawie likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego czytamy:

przedmiotowy projekt zakłada likwidację Inspekcji Transportu Drogowego oraz rozdysponowanie realizowanych przez Inspekcję zadań pomiędzy inne funkcjonujące obecnie organy. Zgodnie z ww. projektem główne obowiązki związane z realizacją działań z zakresu kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego zostaną przekazane Policji. Powyższe wiąże się m.in. z przejęciem wyposażenia i infrastruktury związanej z kontrolą prędkości pojazdów oraz kontrolą transportu drogowego. Jednocześnie wspomniany projekt zawiera propozycje przepisów umożliwiających dotychczasowym pracownikom ITD kontynuowanie karier zawodowych w organach przejmujących poszczególne zadania ITD.
Interpelacja nr 6023 w sprawie likwidacji Inspekcji Transportu DrogowegoInterpelacja nr 6023 w sprawie likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego. Odpowiadający: Jarosław Zieliński – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com