Skip to main content

Nieograniczone środki na pożyczki, specjalne fundusze, zakaz wyrzucania na bruk oraz dotacje na tworzenie miejsc pracy w szpitalach. Co jeszcze niemiecki rząd przygotował dla przedsiębiorców? 

Po artykule na temat pomocy rządu Czech mieliśmy pokazać drugi biegun walki z epidemią, opisując działania na Białorusi. Ale tam lansuje się grę w piłkę, picie wódki (pięćdziesiątka dziennie) i pracę w polu. Naszą uwagę skierowaliśmy więc na Niemcy i okazało się, że jest jeszcze trzeci biegun (a może nasze spojrzenie tylko się przebiegunowało?). 

Niemcy nie owijają w bawełnę, Na stronie ministerstwa finansów czytamy:

Rozprzestrzenianie się koronawirusa stawia przed Niemcami bezprecedensowe wyzwania. W celu ochrony zdrowia obywateli, wspierania miejsc pracy i firm oraz utrzymania naszej spójności społecznej rząd federalny, Bundestag i Bundesrat zdecydowały o pakiecie środków o historycznych proporcjach.

Niemiecka “tarcza” to największy pakiet pomocy w historii Niemiec.

Bierzcie i czytajcie

Poszczególne działania podlinkowaliśmy do stron rządowych opisujących wdrażane rozwiązania, a nie do informacji prasowych zapowiadające ich wprowadzenie. Żebyście nie myśleli, że koronawirus rzucił się nam na mózg.

Niemiecką pomoc można określić słowami Jamesa Carville’a: “Gospodarka głupcze”. Jeśli takie streszczenie działań wam wystarczy – dalej nie czytajcie. Choć pewnie będziecie żałować.

Czeska tarcza, czyli jak tamtejszy rząd stymuluje gospodarkę w czasie epidemii

Bundesrat, przyjął rządowy pakiet pomocowy o wartości 750 mld euro. Pakiet zawiera szereg mechanizmów mających pomóc firmom, samozatrudnionym i pojedynczym obywatelom w radzeniu sobie ze skutkami pandemii koronawirusa.

Przewiduje on:

  • udzielanie gwarancji przedsiębiorstwom, które będą zmagać się z problemem płynności finansowej, 
  • dokapitalizowanie spółek środkami z budżetu państwa z utworzonego Funduszu Stabilizacji Gospodarczej wartości 600 mld euro. Dostęp do niego będą miały tylko większe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 pracowników.

Pakiety pomocowe

Niemiecki rząd opracował szereg pakietów pomocowych zawierających różne formy wsparcia, np:

  • Firmy, które zatrudniają do 5 pracowników mają  jednorazowo otrzymać 9 tys. euro, a firmy zatrudniające do 10  pracowników 15 tys. euro. Pieniądze mają zostać wypłacone w kwietniu,
  • Niezależnie od wymienionego wyżej wsparcia utworzony Funduszu Stabilizacji Gospodarczej, będzie dysponował 500 mld euro. 100 mld ma zostać przeznaczonych na dokapitalizowanie przedsiębiorstw, a 400 mld na udzielenie kredytów,
  • Hamulec czynszowy. Najemcom, którzy będą mieli problemy z uregulowaniem rachunków w konsekwencji pandemii koronawirusa, nie będzie można wypowiedzieć umowy. Rodziny o niskich dochodach będą mogły wnioskować o dodatkowy zasiłek na dziecko w wysokości 185 euro miesięcznie.

Ulgi podatkowe

Niezależnie od pakietów pomocowych, niemiecki rząd przewiduje możliwość odroczenia płacenia składek oraz oferuje wypłacenie wsparcia pomostowego. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników, którzy nie mogą obecnie wykonywać swoich obowiązków, będą w 60%. pokrywane przez państwo.

Firmy będą też mogły ubiegać się o kredyt w w państwowym banku rozwoju (KfW).

Płatności specjalne udzielane przez firmy są teraz zwolnione od podatków i ubezpieczenia. Pracodawcy mogą teraz wypłacać swoim pracownikom dotacje i wsparcie w wysokości do 1.500 euro bez podatku lub w naturze. Pozostałe zwolnienia podatkowe i ulgi w zakresie wyceny pozostają bez zmian.

Rekompensaty

Rząd niemiecki ułatwia dostęp do rekompensaty za skrócony czas pracy spowodowany epidemią koronawirusa z mocą wsteczną od 1 marca 2020 r., co oznacza, że przedsiębiorstwa w tej wyjątkowej sytuacji mogą już teraz ubiegać się o skrócony czas pracy.

Federalna Agencja Pracy wypłaca dodatek za krótki czas pracy jako częściową rekompensatę za wynagrodzenie utracone z powodu czasowej utraty pracy. W ten sposób pracodawca jest zwolniony z kosztów zatrudnienia pracowników. Dzięki temu firmy mogą nadal zatrudniać swoich pracowników, nawet jeśli nie są w stanie wykonać swojej pracy. To działanie pomaga zatem uniknąć zwolnień.

  • firma ma prawo do wsparcia jeśli co najmniej 10 procent pracowników straciło ponad 10 procent swoich zarobków,
  • składki na ubezpieczenie społeczne za utracone godziny pracy są refundowane w 100 procentach,
  • o wsparcie można ubiegać się przez okres 12 miesięcy,
  • rekompensata obejmuje też pracowników krótkoterminowych i tymczasowych,

Więcej informacji:

Uchylone środki egzekucyjne

Egzekucja zaległych długów podatkowych została uchylona do końca roku. Niemiecki rząd zrezygnował z naliczania odsetek za zwłokę, które zostały zgodnie z prawem naliczone. Działanie dotyczy podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od sprzedaży.

Nieograniczone środki na pożyczki

Niemiecki rząd wie, że poszkodowane małe firmy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą szybko uzyskać płynność w czasie kryzysu. Z tego powodu w ramach tarczy ochronnej udzielane są znaczne pożyczki pośrednictwem państwowego banku rozwoju (KfW). Pożyczki są dostępne zarówno dla bardzo małych firm, jak i dla osób samozatrudnionych w kryzysie, oraz  dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Program specjalny KfW 2020 działa od 23 marca 2020 roku. Środki na ten program KfW są nieograniczone. Jest on dostępny zarówno dla małych i średnich firm, jak i dużych.. Aby ubiegać się o wsparcie ze środków KfW wystarczy spełnić minimalne wymagania, a proces udzielania wsparcia mocno uproszczony.

Niemiecki rząd wspomaga też nowe firmy. O pożyczkę dla przedsiębiorców KfW mogą ubiegać się wszystkie istniejące od co najmniej pięciu lat przedsiębiorstwa. Ta forma pomocy jest dostępna dla młodszych przedsiębiorstw, które istnieją mniej niż pięć  lat.

Maksymalna kwota kredytu na grupę przedsiębiorstw wynosi 1 mld EUR. Oferowane są różnych warunkach na okres do 5 lat.

Pożyczka taka może być wykorzystana do finansowania inwestycji lub tzw. kapitału obrotowego. Zasoby operacyjne obejmują wszystkie koszty bieżące. Obejmują one na przykład czynsz i kaucję za pomieszczenia biurowe i handlowe lub koszty osobowe.

2 miliardy euro dla nowych firm

Niemiecki rząd zachęca do tworzenia nowych firm. Rząd pomyślał też o wsparciu także i na tym obszarze. Niemiecki rząd przyznaje, że  przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność powinny mieć możliwość realizacji swoich pomysłów w czasie obecnego kryzysu. Podobnie jak w „normalnych” czasach ekonomicznych, start-upy i młode firmy często nie są w stanie skorzystać z oferty kredytowej banków, ponieważ często nie spełniają wymagań ze względu na młody wiek. Z tego powodu istniejący program wsparcia rządu federalnego jest uzupełniony pakietem środków specjalnie dostosowanych do start-upów w wysokości 2 miliardów euro.

Respiratory z silników do wycieraczek. Trudne czasy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Służba zdrowia

Wsparcie dla rodzin

Niezależnie od pomocy centralnej Niemcy mogą liczyć na dodatkową pomoc od lokalnych władz.

Informacja

Platforma informacyjna Niemców jest jak wnętrze golfa – przemyślana, intuicyjna i wszystomająca.

Niemcy nie ograniczyli się jedynie do strony internetowej. Aktualne informacje o koronawirusie są dystrybuowane także za pośrednictwem komunikatora WhatsApp (w trzech językach) transmisji live  na Facebook oraz serii podcastów. Tak, o niedosłyszących też pomyślano.

…tak pokrótce.

Stoją fabryki motoryzacyjne

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) problem zamykanych zakładów motoryzacyjnych dotyczy w Niemczech 568,5 tys pracowników (17,3 tys w Polsce) i przekłada się na spadek produkcji o prawie 360 tys samochodów (43,5 tys w Polsce), a średni czas przestoju fabryk wynosi 18 dni (15 w Polsce, 16 w Czechach i całej UE). 

Zamknięcie zakładów produkcyjnych ogłosili wszyscy członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA). Wielu z nich zmaga się z przypadkami infekcji koronawirusem i kwarantanny wśród swoich pracowników. Nie działa też sieć detaliczna. Taka sytuacja powoduje, że zagrożone są miejsca pracy 13,8 miliona Europejczyków (raport ACEA z 30 marca).

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com